Pigmenti

Pigmenti

Pigmenti ir organiskas vai neorganiskas nešķīstošas ķīmiskās vielas, ko izmanto, lai piešķirtu krāsu dažādiem produktiem ES tirgū. Tie sastāv no vairākām ķīmiskajām vielām, no kurām daudzas ir nanomateriāli. Pigmenta daļiņu izmēram var būt liela nozīme šo ķīmisko vielu īpašību veidošanā.

Tādi nanomateriāli kā koloidālā zelta daļiņas stikla iekrāsošanai ir izmantoti jau simtiem gadu, un tos var atrast daudzu vēsturisku ēku iekrāsota stikla logos Eiropā. Nanomateriālu pigmentus var atrast vairākos atšķirīgos produktos, krāsās, pārklājumos, tipogrāfijas krāsās un kosmētikā.

Tāpat kā ar nanomateriāliem kopumā, ir arī zinātniski un regulatīvi grūti raksturot, kuri pigmenti ir klasificējami kā nanomateriāli. Pigmentu, tostarp nanomateriālu pigmentu, laišanu ES tirgū regulē dažādas regulas, tostarp REACH regula un attiecīgos gadījumos cita starpā ES regulas par kosmētikas līdzekļiem un pārtikas produktiem.