Nanotehnoloģiju nākotne

Nanotehnoloģija ir jauna zinātne, kurai nākotnē tiek prognozēta strauja un spēcīga izaugsme. Paredzams, ka turpmākajās desmitgadēs tā būtiski ietekmēs ekonomisko izaugsmi un darba vietu veidošanos ES.

Zinātnieki uzskata, ka nanotehnoloģijas attīstīsies četros izteiktos posmos. Šobrīd mēs pieredzam pirmo vai, iespējams, otro nanomateriālu paaudzi.

Pirmā paaudze bija saistīta ar materiālu zinātni un materiālu uzlabošanu, iekļaujot tajos “pasīvas nanostruktūras”. Tie var būt pārklājumi un/vai oglekļa nanocaurulītes, kas nostiprina plastmasas izstrādājumus.

Otrajā paaudzē tiek izmantotas aktīvas nanostruktūras, piemēram, bioaktīvas vielas, kas nogādā zāles konkrētai mērķa šūnai vai orgānam. To iespējams panākt, pārklājot nanodaļiņas ar specifiskiem proteīniem.

Nanomateriālu sarežģītība attīstīsies arī trešajā un ceturtajā paaudzē. Sākot no attīstītām nanosistēmām, kas paredzētas, piemēram, nanorobotikai, līdz pat molekulārām nanosistēmām mākslīgo orgānu augšanas kontrolēšanai nanomateriālu ceturtajā paaudzē.

 

Nanomateriālu integrētais nekaitīgums

Zinātnieki šobrīd pēta koncepcijas “nanomateriālu integrētais nekaitīgums” attīstību. Pamatdoma ir šāda: labāk nekā testēt nanomateriālu nekaitīgumu tad, kad tie jau laisti tirgū, nekaitīguma novērtējumam jābūt iekļautam nanomateriālu izstrādes, projektēšanas un inovāciju posmos.

Mērķis ir nodrošināt uzņēmumiem izmaksu ziņā daudz efektīvāku risku pārvaldību jau procesa un/vai produkta izstrādes agrīnajos posmos.