Drošums

Worker painting a car

Kā nanomateriāli ietekmē cilvēku veselību un vidi? Uz šo jautājumu nav vienkāršas atbildes. Lai arī zinātnieki ir guvuši lielu pieredzi attiecībā uz ķīmisko vielu drošuma un toksicitātes vispārīgu novērtēšanu, nanomateriāli joprojām rada gan tehniskas, gan zinātniskas problēmas un jautājumus.

Aktuāls diskusiju temats toksikologu vidū ir jautājums par nanomateriālu īpašu bioloģisko iedarbību uz cilvēkiem un vidi, kas nav raksturīga ķīmiskajām vielām kopumā.

Nanomateriāli ir ļoti daudzveidīga ķīmisko vielu grupa, tāpēc ir grūti izdarīt  vispārīgus secinājumus par nanomateriāliem, un tie ir jāizvērtē atsevišķi, tāpat kā jebkura cita ķīmiskā viela.

Tomēr daži vispārinājumi ir iespējami. Piemēram, ES Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCENIHR) jau 2006. gadā secināja, ka viegli šķīstošiem nanomateriāliem visbiežāk piemīt tāda paša toksicitāte kā tai pašai vielai ar parasta izmēra daļiņām. To savos jaunākos atzinumos ir apstiprinājušas arī citas Patērētāju drošības zinātniskās komitejas (SCCS), Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) un Eiropas Zāļu aģentūras zinātniskās komitejas/speciālistu grupas.

Būtisks darbs ir paveikts arī, pētot nanomateriālu iespējamo ietekmi uz šūnu ģenētisko materiālu un šīs ietekmes potenciālos mehānismus. Par nanomateriāliem gūtās pieredzes rezultātā zinātnieki ir izstrādājuši jaunas iespējamo risku novērtēšanas pieejas, tomēr izpratne par to, kā vislabāk pārbaudīt un novērtēt  nanomateriālu potenciālos riskus un bīstamību, vēl ir būtiski jāuzlabo.

Categories Display