Nanomateriāli mūsu ikdienas dzīvē

 

Nanomateriālus izmanto gandrīz visās rūpniecības nozarēs un produktu kategorijās, tostarp kosmētikā, rūpnieciskajās ķimikālijās vai zālēs.

Nanomateriālu plašā pielietojuma dēļ to iedarbībai dažādos veidos var tikt pakļauti gan patērētāji, gan darba ņēmēji, kā arī vide.

Darba ņēmēji izmanto nanomateriālus ražošanas procesos kā izejvielas. Kad tās caur produkta dzīves ciklu nonāk dažādos pakārtotajos lietojumos, nanomateriālus sāk izmantot aizvien vairāk gan tādos produktos kā krāsas, gan arī precēs, piemēram, printeros. Ir atšķirības starp tiem produktiem un precēm, ko ražo, izmantojot nanotehnoloģijas, un tiem produktiem un precēm, kuros lietošanas laikā joprojām ir brīvas nanodaļiņas.

Pastāv vispārpieņemts viedoklis, ka nanomateriālus uzskata par vielām tāpat kā jebkuras citas vielas. Tas pats attiecas arī uz nanomateriālu statusu regulatīvā kontekstā.

Vielas definīcija ir tik plaša, ka attiecas arī uz visām vielas formām, tostarp nanoizmēra daļiņām (1–100 nm), proti, nanomateriāliem. Tomēr, salīdzinot ar citām vielām, nanomateriāli var reaģēt atšķirīgi ne tikai tad, ja tos izmanto produktos vai precēs, bet arī no riska novērtēšanas perspektīvas.

Tāpēc riska novērtēšanas un pārvaldības kontekstā būtu nepieciešams nodalīt nanomateriālus no vielām, kas sastāv no lielākām daļiņām.