Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu kataloga

Eiropas Komisija 2017. gada jūlijā publicēja katalogu ar visiem nanomateriāliem, ko lieto kosmētikas līdzekļos ES, un šo katalogu regulāri atjauno. Daudzas katalogā uzskaitītās vielas ir arī reģistrētas saskaņā ar REACH regulu.

Turpmākajā tabulā ir uzskaitīti nanomateriāli Eiropas Komisijas katalogā ar to EK un CAS numuriem, un šie nanomateriāli ir saistīti ar to reģistrācijas datiem Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) uzturētajā ķīmisko vielu datubāzē. Šajā tabulā jūs varat iegūt vairāk informācijas par to drošu lietošanu un tiem piemērojamajām regulatīvajām darbībām.

Nanomateriāli tabulā tika saistīti, atrodot ECHA datubāzē esošās ķīmiskās vielas pēc to CAS numura un/vai pēc nanomateriāla nosaukuma katalogā.

Tā kā nanomateriālu reģistrācijai saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu regulu un vielu reģistrācijai saskaņā ar REACH regulu ir atšķirīgs tvērums, ne visos gadījumos ir iespējams reģistrāciju pilnībā saskaņot. Dažu kataloga ierakstu tvērums nanomateriāliem, ko lieto kosmētikas līdzekļos, ir specifiskāks nekā vielām, kas reģistrētas saskaņā ar REACH regulu. Jāņem vērā, ka, veicot reģistrāciju saskaņā ar REACH regulu, var netikt konkrēti aptvertas kosmētikas līdzekļos izmantoto vielu nanoformas.

Last update: December 2019

 

EC/List name EC CAS Type Name
Carbon black 215-609-9 1333-86-4 Colourant CI 77266 / CARBON BLACK

Titanium dioxide

236-675-5 13463-67-7 Colorant/UV Filter

CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE

Zinc oxide

215-222-5 215-222-5 Colorant/UV Filter CI 77947 / ZINC OXIDE

2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)

403-800-1 103597-45-1 UV-Filter

METHYLENE BISBENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL

1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris([1,1'-biphenyl]-4-yl)- 479-950-7 31274-51-8 UV Filter

TRIS-BIPHENYL TRIAZINE

Aluminium oxide 215-691-6 1344-28-1 Other functions Alumina
copper 231-159-6 7440-50-8 Other functions Colloidal Copper
Gold 231-165-9 7440-57-5 Other functions Colloidal gold
Platinum 231-116-1 7440-06-4 Other functions COLLOIDAL PLATINUM
Silver 231-131-3 7440-22-4 Other functions Colloidal silver
copper 231-159-6 7440-50-8 Other functions Copper
(C60-Ih)[5,6]fullerene 99685-96-8 99685-96-8 Other functions Fullerenes
Fullerene C70 634-223-5 115383-22-7 Other functions Fullerenes
Fullerene, multiwalled 923-072-3 N/A Other functions Fullerenes
Fullerenes C60/C70 682-073-4 131159-39-2 Other functions Fullerenes
Fullerenes C60/C70 943-307-3 131159-39-2 Other functions Fullerenes
Gold 231-165-9 7440-57-5 Other functions GOLD
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions GOLD THIOETHYLAMINO HYALURONIC ACID
silicon dioxide; synthetic amorphous silicon dioxide (nano) 231-545-4 7631-86-9 Other functions HYDRATED SILICA
Hydroxylapatite (Ca5(OH)(PO4)3) 215-145-7 1306-06-5 Other functions HYDROXYAPATITE
Pentacalcium hydroxide tris(orthophosphate) 235-330-6 12167-74-7 Other functions HYDROXYAPATITE
Silicic acid, lithium magnesium sodium salt 258-476-2 53320-86-8 Other functions

LITHIUM MAGNESIUM SODIUM SILICATE

Platinum 231-116-1 7440-06-4 Other functions PLATINUM
silicon dioxide; synthetic amorphous silicon dioxide (nano) 231-545-4 7631-86-9 Other functions SILICA
AMORPHOUS SILICA 614-122-2 67762-90-7 Other functions SILICA DIMETHICONE SILYLATE
Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica 271-893-4 68611-44-9 Other functions SILICA DIMETHYL SILYLATE
Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica 272-697-1 68909-20-6 Other functions SILICA SILYLATE
Silver 231-131-3 7440-22-4 Other functions SILVER
Silicate(2-), hexafluoro-, disodium, reaction products with lithium magnesium sodium silicate 285-349-9 85085-18-3 Other functions SODIUM MAGNESIUM FLUOROSILICATE
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions SODIUM MAGNESIUM SILICATE
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions SODIUM PROPOXYHYDROXYPROPYL THIOSULFATE SILICA
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene 618-461-7 9010-92-8 Other functions STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

Archive of previous ingredient lists