Vide

Pašlaik mēs saskaramies ar nopietnām vides problēmām, piemēram, ir apdraudēta tīra gaisa un dzeramā ūdens, kā arī un veselīgu augšņu saglabāšana. Pastāv lielas cerības saistībā ar nanomateriālu izmantošanu gaisa un ūdens attīrīšanā, lai efektīvāk mazinātu piesārņojumu. Kādi ir to ieguvumi sabiedrībai un ko varam sagaidīt no izstrādēm nākotnē?

Ir vairāki veidi, kā nanomateriāli un nanotehnoloģijas var palīdzēt novērst un risināt dažas no globālajām vides problēmām, ar kurām mēs saskaramies. Dažas no šīm tehnoloģijām jau pastāv, bet citas vēl tiek izstrādātas.

Pašreizējie izmantošanas veidi ir šādi:

  • ar smagajiem metāliem piesārņota ūdens attīrīšana,
  • automašīnu dzinēju izplūdes gāzu attīrīšana no piesārņotājiem, katalītiskajos pārveidotājos izmantojot nanomateriālus ar lielu virsmas laukumu,
  • no nanomateriāliem izgatavotu degvielas piedevu izmantošana, lai uzlabotu degvielas sadegšanas efektivitāti,
  • naftas produktu noplūžu likvidēšana,
  • emisiju un degvielas patēriņa samazināšana, izmantojot vieglākus materiālus, kuru pamatā ir nanotehnoloģijas,
  • pašattīrošas virsmas ar spēju noārdīt piesārņotājus.

Nanomateriālus un nanotehnoloģijas var izmantot arī tīras enerģijas ražošanā un uzglabāšanā, potenciāli samazinot oglekļa dioksīda emisijas, ko rada fosilā kurināmā dedzināšana. Nanomateriālus var izmantot, lai uzlabotu saules paneļu efektivitāti un ražotu lieljaudas akumulatorus, kas atvieglo elektroenerģijas uzglabāšanu un ļauj ražot elektriskos automobiļus ar lielāku nobraucamo attālumu.

Tāpat kā saistībā ar visiem jaunajiem materiāliem un tehnoloģijām, pastāv potenciāli apdraudējumi un riski, kas jāpēta un jāizvērtē, lai sabiedrība varētu izmantot nanomateriālu priekšrocības, vienlaikus samazinot iespējamo kaitējumu cilvēku veselībai un videi.