Starptautiskās aktivitātes

Nanomateriālu potenciāli radītie riski ir starptautisko diskusiju dienas kārtībā jau vairāk nekā desmit gadus. Tomēr arī nanotehnoloģiju sniegtie ieguvumi sabiedrībai ir bijuši vienlīdz interesanti gan zinātniekiem, gan politikas veidotājiem.

Globālās debates par nanomateriālu drošību risinās vairākos starptautiskos forumos: zināšanu pilnveidošanā par šiem materiāliem piedalās gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), gan Pasaules Veselības organizācija (PVO), gan Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO).

Centrālais jautājums ir par nanomateriālu drošu lietošanu un apstrādi, lai izmantotu nanotehnoloģiju sniegtās priekšrocības.