Sudraba nanoformu ietekme uz vidi

ES ķīmisko vielu REACH regula ir izmantota, lai iegūtu plašāku informāciju par nanomateriālu īpašībām. Sakarā ar antimikrobiālām īpašībām, kas uztur materiālus tīrus un līdz ar to var pagarināt to lietošanas laiku, sudraba nanomateriālus izmanto dažādās patēriņa precēs, piemēram, apģērbā, medicīniskajā apģērbā un kosmētikas līdzekļos.

 

Informācijas trūkums par sudraba nanoformu ietekmi uz vidi

Lai pārbaudītu sudraba nanomateriālu iespējamo ietekmi uz vidi, Nīderlande 2014. gadā nolēma iekļaut sudrabu REACH vielu novērtēšanas procesā. Vielu novērtēšanas mērķis ir noskaidrot, vai vielas rada risku cilvēku veselībai vai videi.

Uzņēmumi, kas reģistrēja sudrabu saskaņā ar REACH regulu, apgalvoja, ka, novērtējot vides riskus, par sliktāko scenāriju var uzskatīt sudraba jonu formu. Iestādēm savukārt bija pierādījumi, ka dažos gadījumos sudraba nanoformas ir videi kaitīgākas nekā jonu formas. Situāciju vēl vairāk sarežģīja pietiekamas informācijas trūkums no uzņēmumiem par ES tirgū laisto sudraba nanoformu identitāti.

 

Kāda papildu informācija tika pieprasīta?

Pēc pieejamās informācijas par sudrabu plaša novērtējuma 2016. gada jūlijā tika pieņemts vielas novērtēšanas lēmums. No uzņēmumiem, kas reģistrē sudraba nanoformas, tika pieprasīta šāda informācija:

  • paskaidrojums, uz kādām konkrētām sudraba nanoformām attiecas reģistrācija,
  • papildu informācija par sudraba nanoformu fizikāli ķīmiskajām īpašībām.


Uzņēmumiem bija jāsniedz arī informācija par šādām sudraba nanoformu vides īpašībām:

  • toksicitāte aļģēm,
  • hroniska toksicitāte ūdens bezmugurkaulniekiem,
  • toksicitāte augsnes mikroorganismiem.

Attiecībā uz visiem vajadzīgajiem testiem reģistrētājiem deva sīkus norādījumus, kā veikt pētījumu, lai diferencētu sudraba nanoformu un sudraba jonu formu ietekmi un nodrošinātu, ka testus veic nanomateriālu novērtēšanai piemērotā veidā.

Papildus informācijai par ekotoksikoloģisko bīstamību reģistrētājiem bija jāsniedz informācija par katras atsevišķās nanoformas lietošanas veidiem, lai varētu veikt pienācīgu risku novērtējumu.

 

Kāds ir rezultāts?

Reģistrētājiem līdz 2017. gada jūlijam bija jāiesniedz sudraba nanoformu apraksts un informācija par ekotoksikoloģisko pētījumu rezultātiem un nanoformu lietošanas veidiem. Nīderlandei 12 mēnešu laikā no papildu informācijas saņemšanas ir jāizvērtē šī informācija un jāvienojas par turpmāko rīcību.