Strategic Approach to International Chemicals Management

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) logo

SAICM ir politikas programma, kuras mērķis ir veicināt ķīmisko vielu saprātīgu apsaimniekošanu globālā līmenī. Tā ir cieši saistīta ar mērķiem, par kuriem vienojās 2002. gadā Johannesburgā notikušajā Vispasaules sammitā par ilgtspējīgu attīstību (WSSD).

Viens no šiem mērķiem ir saistīts tieši ar ķīmiskajām vielām. Tajā teikts: “līdz 2020. gadam visām ķīmiskajām vielām jātiek ražotām un lietotām tādā veidā, kas būtiski samazina to negatīvo ietekmi uz cilvēkiem un vidi”.

Saskaņā ar SAICM ir panākta vienošanās par “Globālo rīcības plānu”, lai nodrošinātu stratēģiju WSSD mērķu sasniegšanai. Turklāt šajā plānā noteiktas darbības attiecībā uz nanomateriāliem, piemēram, svina izmantošanu krāsās, tādu vielu izmantošanu, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus, un pesticīdu lietošanu. SAICM ir noteikts, ka nanotehnoloģiju un rūpnieciski ražotu nanomateriālu jautājums kļūst par aizvien svarīgāku politikas tematu.