Nanomateriālu iedarbība caur ādu

Nanomateriālus plaši izmanto daudzos rūpnieciskos procesos, un tie ir iekļauti daudzos patēriņa produktos, piemēram, kosmētikas līdzekļos, zālēs, traipu izturīgā un antibakteriālā apģērbā, sporta aprīkojumā un tīrīšanas līdzekļos. Nanomateriālu izmantošana šajos produktos var potenciāli izraisīt iedarbību, iekļūšanu un absorbciju organismā caur ādu, galvenokārt darbiniekiem un patērētājiem.

Lai gan āda ir relatīvi necaurlaidīga nanomateriāliem, sistēmiska iedarbība joprojām rada bažas, jo āda ir viens no lielākajiem cilvēka ķermeņa orgāniem, un zinātnieku aprindās joprojām notiek diskusijas par to, kā nanomateriāli mijiedarbojas ar ādu un kā tie var izraisīt kaitīgu ietekmi uz veselību. Tā kā nanomateriālu absorbcija caur ādu ir priekšnoteikums jebkādai sistēmiskai pieejamībai pēc iedarbības caur ādu, ir ļoti svarīgi noskaidrot mehānismus, kā tie var uzsūkties caur ādu un kādi ir faktori, kas ietekmē nanomateriālu absorbciju caur ādu.


Ādas integritātei ir būtiska nozīme nanomateriālu absorbcijā 

Absorbcija caur ādu un iekļūšana tajā ir sarežģīta mijiedarbība starp preparāta daļiņu īpašībām un ādas stāvokli.  Šķiet, ka pasliktināta ādas integritāte un preparāti, kas palielina ādas caurlaidību, palielina daļiņu iekļūšanu caur to. 

Nanodaļiņas mēdz uzkrāties sviedros, un tas var samazināt to spēju iekļūt ādas virsslānī, proti, stratum corneum. Tomēr to preparātā izmantoto daļiņu, kas novērš uzkrāšanos, iekļūšana caur ādu joprojām var būt lielāka. 


Mazāks izmērs var nozīmēt lielāku absorbciju

Vairāki pētījumi liecina, ka daļiņu izmērs var ietekmēt to iekļūšanu ādā, jo mazākām daļiņām ir lielāki iekļūšanas rādītāji. Daļiņu iekļūšanu caur ādu var ietekmēt arī virsmas īpašības, piemēram, pārklājums un virsmas lādiņš, jo pozitīvais lādiņš veicina labāku iekļūšanu.


Nepieciešami salīdzināmāki pētījumi par absorbciju caur ādu

Lai noskaidrotu saikni starp nanomateriālu īpašībām un to absorbcijas caur ādu potenciālu, nepieciešams vairāk salīdzināmu pētījumu. Saistība starp nanomateriāliem un to dispersiju vai sastāvu iedarbības laikā ir ļoti sarežģīta un vienam un tam pašam nanomateriālam var atšķirties atkarībā no izmantotā formulējuma.