Aké kľúčové bezpečnostné otázky sa skúmajú v rôznych výskumných projektoch?

Hodnotenie bezpečnosti a toxicity nanomateriálov je zložité a mnohorozmerné. Vedci sa zaoberajú mnohými dôležitými otázkami, ktoré im pomáhajú riešiť problémy bezpečnosti nanomateriálov. Každá otázka predstavuje dôležitý dielik skladačky:

  • Fyzikálno-chemická charakteristika nanomateriálov: ako správne merať parametre ako veľkosť, tvar, rozpustnosť a iné vlastnosti.
  • Ako nanomateriály ovplyvňujú zdravie človeka a životné prostredie?
  • Osud v životnom prostredí: čo sa stane s nanomateriálmi v životnom prostredí? 
  • Expozícia a modelovanie expozície: ako sú ľudia vystavení nanomateriálom a ako im je vystavené životné prostredie? Ako možno túto expozíciu merať a modelovať?
  • Bezpečnosť od fázy návrhu: ako navrhovať nanomateriály, ktoré sú bezpečné už od skorých fáz výskumu a vývoja produktu?

A napokon, jedným z dôležitých aspektov každého výskumného výstupu je štandardizácia metodiky skúmania vlastností nanomateriálov. Vo výskumných projektoch sa z ich samotnej podstaty využívajú a vyvíjajú nové metódy a techniky riešenia vedeckých otázok. Regulačné orgány však zvyčajne pracujú s harmonizovanými usmerneniami OECD na vykonávanie testov alebo inými medzinárodne uznávanými a overenými testovacími metódami.

V záujme získania dôvery regulačných orgánov na celom svete sa nové techniky a metódy vyvíjané v laboratóriách musia harmonizovať a štandardizovať. To si vyžaduje intenzívnu koordináciu medzi rôznymi vedcami a regulačnými orgánmi na celom svete.