Expozícia nanomateriálom

Kľúčovým aspektom každého hodnotenia rizík nebezpečných látok je posúdenie expozície. To preto, lebo aj keď chemikália môže predstavovať určité nebezpečnosti pre zdravie, ľudia si tieto nebezpečnosti neuvedomujú, pokiaľ nie sú skutočne vystavení pôsobeniu chemikálie. Tento princíp platí rovnako aj v prípade nanomateriálov. Dôležité je preto porozumieť tomu, či a akým spôsobom ľudia môžu byť vystavení nanomateriálom vo svojom každodennom živote vrátane práce a domova.

Nanomateriály vo svojej podstate majú snahu držať sa pohromade a formovať väčšie objekty tzv. agregáty a zoskupenia, ktoré majú vplyv na to, akým spôsobom interagujú napr. s pľúcnym tkanivom.

Okrem toho v mnohých produktoch, ktoré sú v súčasnosti na trhu, sú nanomateriály zabudované do rôznych matríc, čo ovplyvňuje ich dostupnosť pre užívateľa alebo pre životné prostredie.

Ale môžu sa nanomateriály ľahko uvoľniť z takýchto matríc a ako ľahko sa nanomateriály môžu „odtrhnúť“ z väčších agregátov a zoskupení? Všeobecný rámec pre stanovenie uvoľňovania nanomateriálov z práškov už existuje (ISO/TS 12025:2012).

Prebieha ďalší výskum zameraný na vývoj nových nástrojov, ako napríklad osobné monitory na meranie expozície nanočasticiam na pracovisku.