Pigmenty

Pigmenty

Pigmenty sú nerozpustné organické alebo anorganické chemické látky, ktoré sa na trhu EÚ používajú na farbenie rôznych výrobkov. Zahŕňajú viaceré chemické látky, z ktorých niektoré sú nanomateriály. Pokiaľ ide o vlastnosti týchto chemických látok, veľkosť častíc pigmentu môže zohrávať významnú úlohu.

Nanomateriály, napr. častice koloidného zlata používané na farbenie skla, sa používajú už celé stáročia. Možno ich nájsť vo vitrážových oknách mnohých historických budov v celej Európe. Pigmenty na báze nanomateriálov možno nájsť v celom rade rôznych výrobkov, vo farbách, náteroch, tlačiarenských farbách a v kozmetike.

Určovanie toho, ktoré pigmenty sú nanomateriály, je náročnou úlohou z vedeckého i z regulačného hľadiska, tak ako je tomu vo všeobecnosti v prípade všetkých nanomateriálov. Uvádzanie pigmentov (medzi nimi pigmentov na báze nanomateriálov) na trh EÚ upravujú rôzne nariadenia vrátane nariadenia REACH alebo prípadne nariadenia o kozmetických výrobkoch a nariadenia o potravinách.