Nanomateriály v opaľovacích prostriedkoch

 

Ako fungujú opaľovacie prípravky?

Aby sme zabránili spáleniu slnkom, používame opaľovacie prípravky na ochranu kože pred UV žiarením (UVB a UVA žiarením). Filtre opaľovacieho prípravku fungujú dvoma spôsobmi. Niektoré z nich sú na minerálnej báze a používajú nanoštruktúry chemických látok, ako je oxid titaničitý (TiO2) a oxid zinočnatý (ZnO), na odrážanie UV žiarenia od kože. Minerálne filtre sú účinné ihneď po aplikácii. Chemické filtre opaľovacieho prípravku obsahujú látky ako oxybenzón. Musia sa aplikovať pred vystavením slnku, keďže chránia pred spálením absorbovaním UV žiarenia.

Koncentrácia UV filtrov použitých v opaľovacích prípravkoch závisí od požadovaného ochranného slnečného faktora (SPF). Hladiny koncentrácie sú kontrolované a nemajú prekročiť 25 % konečného zloženia výrobku pri minerálnych filtroch a 10 % pri chemických filtroch.

 

Prečo sa v opaľovacích prípravkoch používajú nanomateriály?

Minerálne UV filtre obsahujú nanočastice a poskytujú dlhšiu ochranu, keďže sú stabilnejšie v porovnaní s chemickými filtrami. ZnO sa považuje za najúčinnejšiu ochranu. Opaľovacie prípravky, ktoré obsahujú nanočastice ZnO a TiO2, umožňujú opálenie podobne ako opaľovacie prípravky na báze chemických látok.

 

Je bezpečné používať opaľovacie prípravky, ktoré obsahujú nanočastice?

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (SCCS) vyjadril obavy nad bezpečnosťou opaľovacích prípravkov vo forme spreja, ktoré obsahujú TiO2, keďže existovalo podozrenie, že po vdýchnutí spôsobujú rakovinu.

Na ochranu ľudí musí mať každý výrobok obsahujúci TiO2 nad určitý limit na štítku nasledujúce varovanie: „Pozor! Pri striekaní môžu vznikať kvapôčky nebezpečné pri vdýchnutí. Nevdychujte sprej ani hmlu.“

 

Opaľovacie prípravky a životné prostredie

Hoci sú údaje o vplyve na životné prostredie obmedzené, chemické filtre, ako je oxybenzón, sú spájané s blednutím koralov a sú hlásené ako látky narúšajúce endokrinný systém. Na základe týchto zistení je napríklad na Havaji ich používanie preventívne obmedzené.

O minerálnych filtroch je k dispozícii len niekoľko štúdií. Je náročné reprodukovať spoľahlivé podmienky so všetkými environmentálnymi premennými, zložkami opaľovacích prípravkov a ich interakciami v laboratórnom prostredí.

Rozdiely vo veľkosti častíc, tvare alebo povrchovej vrstve môžu mať tiež vplyv na potenciál nebezpečnosti výrobku. Hoci zinok patrí medzi základné živiny, vo vysokých dávkach môže byť toxický, najmä pre vodné organizmy.

Oxid zinočnatý aj chlorid zinočnatý majú harmonizovanú klasifikáciu, čo znamená, že sú toxické pre vodné organizmy v koncentráciách nižších ako 10 miligramov na liter. V prípade oxidu titaničitého v súčasnosti neexistuje harmonizovaná klasifikácia súvisiaca s účinkami na životné prostredie.