Medicína

Liečivé tabletyNanomedicína je uplatnenie nanotechnológie pri liečbe a diagnóze ochorení. Na čo sa môžu nanolieky použiť, aké sú ich výhody a kam nás zavedie vývoj nanomedicíny?

Lieky sa vyvíjajú a uvádzajú na trh v záujme prevencie, vyliečenia alebo liečby príznakov choroby alebo zdravotného stavu Obsahujú účinnú látku, ktorá lieči ochorenie alebo zlepšuje jeho príznaky, ako aj neaktívne zložky, známe ako pomocné látky, ktoré pomáhajú lieku dosiahnuť požadovanú textúru, stabilitu alebo spojenie. Vezmime si ako príklad tabletu ibuprofénu, bežného lieku proti bolesti: ibuprofén je účinná látka, ktorá inhibuje enzým zapojený do syntézy molekúl, ktorá spôsobuje bolesť zápalu a horúčku, kým neaktívne zložky, ako sú škrob, laktóza alebo oxid kremičitý, sa môžu použiť na vytvorenie tablety.
 

Aký je rozdiel medzi nanoliekmi a tradičnými liekmi?

Nanolieky sú molekulárne systémy vytvorené z niekoľkých odlišných zložiek -–účinnej látky a jednej alebo viacerých pomocných látok alebo iných materiálov – navrhnuté na nanoúrovni s cieľom optimalizovať rôzne funkcie. Nanotechnológia sa doposiaľ uplatňovala najmä pri zlepšovaní fyzikálno-chemických vlastností účinnej látky. Môže sa napríklad použiť na zlepšenie rozpustnosti látky, ale aj na to, aby látke umožnila prejsť cez imunitný systém tak, aby zostala v krvi dosť dlho na to, aby splnila svoju funkciu. Veľké množstvo vyvíjaných liekov syntetizovaných každoročne farmaceutickými spoločnosťami je slabo rozpustných vo vode. Slabo rozpustný liek sa v žalúdku dlho rozpúšťa, čo znižuje jeho farmakologické účinky pri ústnom podaní. Nanotechnológia môže ponúknuť riešenie aj na tento typ problémov.

Nanotechnológia môže pomôcť priviesť liek najmä k tým bunkám alebo orgánom, kde je najviac potrebná. Nanomateriály sa môžu použiť ako nosiče účinných látok, ktoré by inak nebolo možné použiť kvôli ich vysokej toxicite, ako napríklad v liekoch proti rakovine, pričom sa dosiahne ich aplikácia len do osobitnej oblasti. Výsledkom je príležitosť vyvíjať lieky, ktoré sú menej toxické a účinnejšie.

Nanolieky podstupujú rovnaké podrobné posúdenie bezpečnosti a postup autorizácie ako iné farmaceutické výrobky v EÚ. Európska agentúra pre lieky (EMA) poskytuje poradenstvo v oblasti postupu udelenia povolenia a usmernenia týkajúce sa vývoja liekov v oblasti nanotechnológie.