Publikácie

 

Správy

Obrázok

Vedecké a administratívne správy o rôznych aspektoch nanomateriálov, ktorých vypracovanie zadalo EUON, počnúc štúdiami trhu a konkrétnych látok až po hodnotenie monitorovacieho strediska.