Životné prostredie

V dnešnej dobe čelíme vážnym environmentálnym výzvam, ako sú hrozby pre čisté ovzdušie a pitnú vodu a zdravú pôdu. Nanomateriály majú sľubný potenciál využitia pri úprave ovzdušia a vody s cieľom účinnejšie znížiť znečistenie. Aké výhody už prinášajú spoločnosti a čo môžeme očakávať od budúceho vývoja?

Existuje niekoľko spôsobov, akými nám nanomateriály a nanotechnológie môžu pomôcť pri vytváraní a poskytovaní riešení týkajúcich sa niektorých globálnych environmentálnych výziev, ktorým čelíme. Niektoré z týchto technológií už existujú, iné sa stále vyvíjajú.

Existujúce využitia zahŕňajú:

  • sanáciu vody znečistenej ťažkými kovmi;
  • odstránenie znečisťujúcich látok z výfukových plynov vozidiel prostredníctvom použitia nanomateriálov s vysokou plochou povrchu v katalyzátoroch;
  • použitie prídavných látok v palivách založených na nanomateriáloch s cieľom zlepšiť účinnosť spaľovania paliva;
  • čistenie ropných škvŕn;
  • zníženie emisií a spotreby paliva prostredníctvom použitia ľahších materiálov založených na nanotechnológii;
  • samočistiace povrchy s kapacitou rozložiť znečisťujúce látky.

Nanomateriály a nanotechnológie môžu zohrať úlohu aj pri výrobe a uskladnení čistej energie, potenciálnym znížením emisií oxidu uhličitého zo spaľovania fosílnych palív. Nanomateriály je možné použiť na zlepšenie účinnosti solárnych panelov a pri výrobe vysoko kapacitných batérií, ktoré uľahčujú uskladnenie energie a umožňujú výrobu elektrických vozidiel s dlhším dojazdom.

Ako pri všetkých nových materiáloch a technológiách, existujú potenciálne nebezpečenstvá a riziká, ktoré je potrebné preštudovať a posúdiť s cieľom umožniť našej spoločnosti využívať výhody nanomateriálov pri znížení potenciálnych škodlivých vplyvov na ľudské zdravie a životné prostredie.