Ako sa nanolieky používajú?

Nanolieky sa môžu používať mnohými spôsobmi, ktoré umožňujú minimalizovať vedľajšie účinky, zrýchliť vstrebanie liečiva a zacieliť osobitné bunky alebo orgány pri získaní očakávaných výsledkov.

Účinná látka môže byť začlenená do štruktúr, ako sú lipozómy. Lipozómy sú drobné nosiče nanoveľkosti so stenami z lipidov, rovnakého materiálu, aký tvorí bunkovú membránu. Je možné naplniť ich účinnou látkou a použiť na dodanie ku konkrétnym bunkám alebo orgánom na liečbu rakoviny alebo iných ochorení.

Lipidy v lipozóme nie sú farmakologicky účinné, ale lipozómové nanoštruktúry ovplyvnia spôsob, akým je účinná látka dodávaná do nášho tela. Na samotný lipozóm sa môže naviazať špecifická molekula ako napríklad protilátka, ktorú rozpozná konkrétny receptor, ktorý vykazuje nadmernú expresiu v rakovinových bunkách. To spôsobuje selektívnu akumuláciu liečiva v tkanivách postihnutých rakovinou, čo nám umožňuje získať očakávaný výsledok s použitím menších dávok, čo vedie aj k zníženiu výskytu vedľajších účinkov, ako sú nevoľnosť a zvracanie.

 

Cielené dodanie liečiv s použitím lipozómov

 

Liposome structure


 

Znížený výskyt vedľajších účinkov

Určité známe účinné látky boli vytvorené ako nanočastice s cieľom zvýšiť ich rozpustnosť a vyhnúť sa potrebe použitia toxických rozpustných látok pri podávaní liečiva, a tým znížiť výskyt vedľajších účinkov. Napríklad už používané nanolieky proti rakovine obsahujú účinnú látku, ktorá blokuje špecifické štádium delenia buniek a spôsobuje odumretie buniek. Účinná látka nie je rozpustná vo vode, ale keď sa naviaže na proteín, vytvára drobné nanočastice, ktoré sú rozpustné, čím umožňuje intravenózne podanie bez použitia rozpúšťadiel, v dôsledku čoho dochádza k zmierneniu vedľajších účinkov.
 

Rýchlejšia absorpcia s farmaceutickými nanokryštálmi

Farmaceutické nanokryštály sú nanočastice v kryštalickej forme. Technológia nanokryštálov sa môže použiť na zvýšenie rozpustnosti a miery rozpúšťania účinnej látky, čím umožňuje rýchlejšiu absorpciu a pôsobenie látky. Niektoré slabo rozpustné lieky sa môžu premeniť na častice nanoveľkosti. Liečivo je potom možné začleniť do tabliet, kapsúl a sterilných foriem pre injekčné podanie.