Medzinárodné činnosti

O potenciálnych rizikách nanomateriálov sa na medzinárodnej úrovni diskutuje už viac než jedno desaťročie. Zároveň platí, že spoločenské prínosy riešení, ktoré prináša nanotechnológia, zaujímajú rovnako výskumníkov, ako i tvorcov politík.

Celosvetová debata o bezpečnosti nanomateriálov prebieha na viacerých medzinárodných fórach: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Organizácia Spojených národov (OSN) prispievajú k získavaniu poznatkov o týchto materiáloch.

Hlavný dôraz sa kladie na bezpečné používanie nanomateriálov a manipuláciu s nimi tak, aby sa prejavili prínosy nanotechnológie.