WHO

World Health Organisation logo

Organizácia WHO sa zaoberá rizikami chemikálií pre obyvateľstvo na celosvetovej úrovni. Konkrétne sa WHO zameriava na možné účinky vystavenia pracovníkov nanomateriálom.

WHO pracuje na usmerneniach o „ochrane pracovníkov pred potenciálnymi rizikami vyrobených nanomateriálov“. Cieľom týchto usmernení je zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci u pracovníkov, ktorí môžu byť vystavení nanomateriálom v širokom spektre výrobných a sociálnych prostredí.

Usmernenia budú obsahovať prvky hodnotenia a riadenia rizík, ako aj odporúčania na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u pracovníkov, ktorí používajú nanomateriály, vo všetkých krajinách, ale najmä v tých, kde sú príjmy na nízkej a strednej úrovni.