Vyhľadávanie nanomateriálov

Agentúra ECHA sprístupnila novú databázu ECHA CHEM. Ďalšie informácie o prechode na databázu ECHA CHEM nájdete tu.  Viac informácií

Údaje o nanomateriáloch, ktoré sú tu uvedené, pochádzajú z registračných údajov podľa nariadenia REACH na súčasnej platforme na šírenie informácií, ktorá sa už ďalej nespravuje a od 19. mája 2023 zostáva zmrazená. Aktuálne údaje o registrácii podľa nariadenia REACH sa uverejňujú len na stránke databázy ECHA CHEM. Ľutujeme, nie je možné prepojiť tie údaje s týmto portálom, ani zatiaľ umožniť vyhľadávanie v ECHA CHEM podľa vlastností nanomateriálov alebo zoznamov.

Ďakujeme za pochopenie počas tohto prechodného obdobia.


 

DISSEMINATION
PLATFORM

EUON - EU Observatory for Nanomaterials

Nanomaterials in the EU market


No substances were found
Details
(11beta,16alpha(R))-16,17-((Cyclohexylmethylene)bis(oxy))-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione 685-344-5 126544-47-6 Yes Yes Details
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-?-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-?-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one 638-829-0 217500-96-4 Yes Yes Details
(3-carboxy-1,1'-(1,2-dicyanovinylenebis(nitrilomethylidyne)-2,2'-dinaphtholato)nickel(II)
POLYSYNTHREN-VIOLETT G
403-550-3 205057-15-4 Yes Details
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(butylamino)anthraquinone 241-379-4 17354-14-2 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone 204-155-7 116-75-6 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone 204-909-5 128-80-3 Yes Details
1,4-bis[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone 225-443-9 4851-50-7 Yes Details
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone 229-066-0 6408-72-6 Yes Yes Details
1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazine monohydrochloride 242-903-4 19237-84-4 Yes Yes Details
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 219-372-2 2425-85-6 Yes Yes Yes Details
1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 222-429-4 3468-63-1 Yes Yes Yes Details
1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 220-562-2 2814-77-9 Yes Yes Yes Details
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 Yes Yes Details
10,12-dihydrobenz(de)imidazo(4',5':5,6)benzimidazo(1,2-a)isoquinoline-8,11-dione
SANDOFIL JAUNE RL
408-170-1 56279-27-7 Yes Details
1000 NN Ferrite 629-315-7 12645-50-0 Yes Yes Details
12H-phthaloperin-12-one 230-049-5 6925-69-5 Yes Yes Details
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one 240-385-4 16294-75-0 Yes Yes Yes Details
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one 229-904-5 6829-22-7 Yes Yes Yes Details
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts 305-897-5 95193-83-2 Yes Yes Details
2 -Propenoic acid polymer with ethene, ammonium salt 801-238-5 25212-83-3 Yes Details
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one] 257-055-0 51202-86-9 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 244-776-0 22094-93-5 Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 228-787-8 6358-85-6 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 225-822-9 5102-83-0 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 224-867-1 4531-49-1 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] 226-789-3 5468-75-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 226-939-8 5567-15-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 229-388-1 6505-28-8 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 278-770-4 77804-81-0 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
EVERSORB 78; LOWILITE 36; LS.BT.620; MIXXIM BB/100; TINUVIN 360
403-800-1 103597-45-1 Yes Yes Yes Details
2,20-dichloro-13,31-diethyl-4,22-dioxa-13,18,31,36-tetraazanonacyclo[19.15.0.03,19.05,17.06,14.07,12.023,25.024,32.025,30]hexatriaconta-1(36),2,5,7,9,11,14,16,18,20,23,25,27,29,32,34-hexadecaene 606-790-9 215247-95-3 Yes Details
2,4,6-Tris([1,1'-biphenyl]-4-yl) -1,3,5-triazine 479-950-7 31274-51-8 Yes Yes Details
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one 224-330-1 4314-14-1 Yes Yes Yes Details
2,6-dibromo-4-cyanophenyl octanoate 216-885-3 1689-99-2 Yes Yes Details
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 266-564-7 67075-37-0 Yes Details
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 225-590-9 4948-15-6 Yes Yes Yes Yes Details
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 280-472-4 83524-75-8 Yes Yes Yes Yes Details
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 221-264-5 3049-71-6 Yes Yes Details
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 Yes Yes Details
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 Yes Yes Details
2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol 627-806-0 86386-73-4 Yes Yes Details
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 228-768-4 6358-31-2 Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 235-462-4 12236-62-3 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide 229-355-1 6486-23-3 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 236-852-7 13515-40-7 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 229-419-9 6528-34-3 Yes Details
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide 219-730-8 2512-29-0 Yes Yes Yes Yes Details
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid 250-830-4 31837-42-0 Yes Yes Yes Yes Details
2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 279-017-2 78952-72-4 Yes Yes Yes Details

Tu môžete vyhľadať nanomateriály, ktoré sú v súčasnosti na trhu Európskej únie (EÚ). Výsledky týchto vyhľadávaní sú získané z verejnej databázy chemikálií Európskej chemickej agentúry (ECHA) a výsledky zahŕňajú aj údaje získané a spracované z niekoľkých externých zdrojov údajov, ako je uvedené nižšie.

 

Zobrazené údaje o nanomateriáloch sú zozbierané z verejne dostupných zdrojov
  • Registrácie podľa nariadenia REACH: Od 1. januára 2020 sa v nariadení (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH) vyžaduje, aby príslušné podniky predkladali údaje o nanoštruktúrach látok ako súčasť registračnej dokumentácie podľa nariadenia REACH (na základe nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1881 z 3. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006). Vyhľadávanie vyberá registrácie z databázy chemikálií agentúry ECHA, ktoré zahŕňajú najmenej jednu nanoštruktúru.
  • Francúzsky národný zoznam: Francúzsko zaviedlo v roku 2013 na svojom trhu oznamovaciu povinnosť pre nanomateriály. Podniky alebo verejné laboratóriá musia oznámenia raz za rok aktualizovať. Vymedzenie pojmu nanomateriál pre francúzsky systém je odvodené z odporúčania Európskej komisie o vymedzení pojmu nanomateriál a prahovou hodnotou na oznámenie je 100 gramov, t. j. pod prahovou hodnotou jedna tona/rok, ktorá by vyžadovala registráciu podľa nariadenia REACH. Upozorňujeme, že hmotnosti uvedené vo francúzskom zozname zohľadňujú len hmotnosť nanomateriálu, zatiaľ čo nariadenie REACH je založené na celkovej hmotnosti látky dovážanej alebo vyrábanej na trhu EÚ vrátane štruktúr, ktoré nie sú nanoštruktúry, a nanoštruktúr látky.
  • Belgický národný zoznam: Od roku 2016 existuje v Belgicku povinnosť oznamovať nanomateriály. Povinnosť sa vzťahuje na látky vyrobené v stave nanočastíc a uvedené na belgický trh v množstve nad 100 gramov za rok. Vymedzenie pojmu nanomateriál pre belgický systém je viac menej identické s odporúčaním Európskej komisie o vymedzení pojmu nanomateriál. Upozorňujeme, že belgický zoznam vylučuje prírodné, chemicky nemodifikované látky a látky, kde sa nanomateriálové častice považujú za vedľajší produkt ľudskej činnosti. Belgický zoznam konkrétne vyžaduje registráciu látok a zmesí, ktoré obsahujú nanomateriály. Okrem toho sa musia oznamovať výrobky a komplexné predmety, ktoré obsahujú jeden alebo viac nanomateriálov, hoci oznamovanie výrobkov a komplexných predmetov ešte nenadobudlo účinnosť. Existuje niekoľko výnimiek, ako sú pigmenty, kozmetické výrobky a biocídy. Podniky musia svoje informácie aktualizovať raz za rok.
  • Zoznam kozmetických výrobkov EÚ: Nariadenie ES č. 1223/2009 obsahuje konkrétne pravidlá o používaní nanomateriálov v kozmetických výrobkoch, hoci neuplatňuje odporúčanie Európskej komisie o vymedzení pojmu nanomateriál. Nanomateriály sú definované ako „nerozpustný alebo bioperzistentný materiál vyrobený na špecifický účel s jedným alebo viacerými vonkajšími rozmermi alebo vnútornou štruktúrou veľkosti od 1 do 100 nm“. V prípade výrobkov, ako sú farbivá, konzervačné látky a UV filtre, sa pred ich použitím v kozmetických výrobkoch vyžaduje predchádzajúca autorizácia. Európska komisia zverejňuje katalóg kozmetických výrobkov používajúcich nanomateriály a pravidelne ho aktualizuje na základe údajov predložených prostredníctvom portálu na oznamovanie kozmetických výrobkov (CPNP).

Vzhľadom na to, že oznamované nanomateriály, existencia konkrétnych výnimiek a hmotnostné medzné hodnoty sú vymedzené rôzne, prítomnosť nanomateriálu v jednotlivom zdroji údajov neznamená, že je prítomný vo všetkých z nich. Nanomateriály oznámené vo francúzskych alebo belgických zoznamoch alebo prostredníctvom portálu na oznamovanie kozmetických výrobkov automaticky neznamená, že látka musí byť registrovaná ako nanoštruktúra podľa nariadenia REACH a naopak.

Keďže prispievajúce zdroje sa riadia odlišnými pravidlami a majú iný rozsah oznamovania, k látke uvedenej v jednom z nich nie je vždy možné priradiť zodpovedajúcu látku v databáze chemikálií ECHA. Ak nie je možné priradenie, látka v originálnom zdroji nie je hlásená vo vyhľadávaní nástroja pre nanomateriály EUON. Podniky oznamujúce nanomateriály francúzskym a belgickým národným zoznamom nemusia byť rovnaké ako podniky, ktoré majú registračnú povinnosť podľa nariadenia REACH.

V mnohých prípadoch sa látka môže vyrobiť buď ako nanoštruktúra, alebo ako látka, ktorá nie je nanoštruktúra. Z tohto dôvodu sa môže stať, že jeden podnik oznámi konkrétnu látku ako nanoštruktúru, ale že iné podniky ju nevyrábajú v nanoštruktúrach. Tieto rozdiely môžu viesť k tomu, že látka sa zobrazí ako nanoštruktúra v jednom zdroji, ale v ostatných nie.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Niektoré informácie získané z nástroja pre nanomateriály môžu patriť tretím stranám. Na použitie takýchto informácií sa preto môže vyžadovať predchádzajúci súhlas držiteľov práv. Európska chemická agentúra a Európska komisia neposkytujú záruky za kvalitu, použiteľnosť a/alebo primeranosť informácií. Používateľ preberá výlučnú zodpovednosť za ich použitie.

Ak potrebujete ďalšie informácie, prečítajte si právne upozornenie.