Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR) a nanomateriály

Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR) obsahuje špecifické ustanovenia pre nanomateriály. Tieto ustanovenia sa uplatňujú na produkty a látky, ktoré spĺňajú kritériá definované v nariadení BPR. Tieto vymedzenia sú založené na odporúčaní Komisie týkajúcom sa vymedzenia nanomateriálov.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú na účinné a neúčinné látky s týmito vlastnosťami:

  • najmenej 50 % častíc má aspoň v jednom rozmere veľkosť 1 – 100 nm.
  • Častice sú v neviazanom stave alebo ako agregát alebo zoskupenie.

Podľa nariadenia BPR schválenie účinnej látky sa nevzťahuje na nanoštruktúru účinnej látky okrem výslovne uvedených prípadov. Pre nanoštruktúry účinných látok musí byť obvykle vypracovaná samostatná dokumentácia so všetkými požiadavkami na údaje.

Špecifické hodnotenie rizík je potrebné vtedy, keď sa v biocídnych výrobkoch používa nanoštruktúra účinných a neaktívnych látok. Etiketa biocídneho výrobku musí obsahovať názov každého nanomateriálu, po ktorom bude nasledovať slovo „nano“ v zátvorke. Produkty obsahujúce nanomateriály sú vylúčené zo zjednodušeného postupu schvaľovania.