Budúcnosť nanotechnológie

Nanotechnológia je nová vedecká disciplína a očakáva sa, že v budúcnosti sa bude rýchlo a intenzívne vyvíjať. Predpokladá sa, že v nasledujúcich desaťročiach výrazne prispeje k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v EÚ.

Vedci predpovedajú, že nanotechnológia prejde štyrmi odlišnými generáciami pokroku. V súčasnosti zažívame prvú, možno druhú generáciu nanomateriálov.

V prvej generácii ide najmä o materiálovú vedu a vylepšovanie vlastností, ktoré sa dosahujú pridávaním „pasívnych nanoštruktúr“. To môže mať formu povrchovej úpravy a/alebo použitia uhlíkových nanorúrok na spevnenie plastov.

V druhej generácii sa využívajú aktívne nanoštruktúry, napríklad bioaktívne materiály, ktoré dodajú liek do konkrétnej cieľovej bunky alebo orgánu. To možno dosiahnuť obalením nanočastice určitými bielkovinami.

V tretej a štvrtej generácii sa bude ďalej zvyšovať zložitosť týchto procesov. Môže to začať pokročilým nanosystémom napríklad v oblasti nanorobotiky a v štvrtej generácii nanomateriálov pokračovať molekulárnym nanosystémom na kontrolu rastu umelých orgánov.

 

Bezpečnosť nanomateriálov od fázy návrhu

Vedci v súčasnosti skúmajú možnosti uplatnenia koncepcie „bezpečnosti od fázy návrhu“ v oblasti nanomateriálov. Základným východiskom je, že namiesto testovania bezpečnosti nanomateriálov po uvedení na trh by sa malo hodnotenie bezpečnosti začleniť do fázy návrhu a inovácie vývoja nanomateriálov.

Cieľom je poskytnúť spoločnostiam nástroj na nákladovo efektívnejšie riadenie rizík v skorej fáze vývoja procesu a/alebo produktu.