Prečo sa vedci zaujímajú o nanomateriály?

 

O nanomateriály je obrovský záujem, lebo majú veľký potenciál vytvárať nové a inovačné produkty v mnohých oblastiach. Priamejším usmerňovaním reakcií a interakcií medzi atómami na nanoúrovni možno vytvárať nanomateriály a nezvyčajnými spôsobmi ovplyvňovať ich vlastnosti. Mohlo by to viesť napríklad k výrobe lepších liekov,  kozmetických prípravkov a stavebných materiálov či k ekologickejšej energii.

To môže mať značný pozitívny vplyv na život európskych občanov. Viacero vedcov už získalo Nobelovu cenu za prácu spojenú s nanomateriálmi – naposledy v roku 2016, keď traja európski výskumníci dostali Nobelovu cenu za chémiu za prácu v oblasti nanomateriálov.

Okrem lepších technických funkcií môže zmena vo vlastnostiach nanomateriálov zároveň znamenať, že tieto materiály môžu mať na ľudí a životné prostredie odlišný vplyv ako chemikálie, ktoré nie sú v nanoforme.

Vedci a regulačné orgány chcú pochopiť, ako môžu nanomateriály ovplyvňovať zdravie človeka a životné prostredie a či možno súčasné spôsoby hodnotenia bezpečnosti chemikálií použiť aj na nanomateriály alebo či sú potrebné úpravy.

EÚ financuje množstvo výskumných projektov zameraných na realizovanie potenciálu nanomateriálov, ako aj na zaistenie bezpečnosti týchto nových materiálov pre ľudí a životné prostredie. Táto činnosť prebieha v spolupráci s chemickým priemyslom i regulačnými orgánmi na celom svete.

V rámci výskumných projektov týkajúcich sa vplyvu nanomateriálov na životné prostredie a ich bezpečnosti, ktoré financovala EÚ, bolo doteraz uverejnených už viac než 500 článkov v partnersky hodnotených časopisoch. Čiastočný zoznam týchto publikácií nájdete na stránkach s publikáciami zoskupenia NanoSafety a na stránkach organizácie Open Science Publications.