Nanomateriály v našich potravinách

Nanomateriály je možné nájsť v potravinách, ktoré konzumujeme. Môžu sa použiť na zvýšenie výživovej hodnoty potravín alebo zníženie množstva pridaných látok, ako sú cukry, soli, príchute a farbivá používané vo výrobku.

Niektoré nanomateriály sa používajú ako prídavné látky v našich potravinách už desaťročia. Dvomi takými príkladmi sú oxid titaničitý, bežne uvádzaný pod kódom potravinovej prídavnej látky E171, a syntetický amorfný oxid kremičitý, známy ako E551. Syntetický amorfný oxid kremičitý sa používa ako číriace činidlo na účely odstránenia nerozpustných tuhých látok z tekutín v nápojoch, ako aj prevencie tvorby hrudiek v práškových potravinách. Pri tomto využití bude v dôsledku výrobného procesu zlomok častíc syntetického amorfného oxidu kremičitého a oxidu titaničitého v potravinách dosahovať veľkostný rozsah nanočastíc.

Jednou oblasťou, ktorá sa vyvíja, je použitie nanomateriálov na zlepšenie absorpcie a dodania živín a ďalších látok, ako sú vitamíny a omega-3 mastné kyseliny vo výživových doplnkoch. Nanomateriály môžu pomôcť aj pri disperzii látok, ktoré sú samostatne nerozpustné vo vode.

Napriek mnohým zaujímavým využitiam existujú možné obavy týkajúce sa bezpečnosti spotrebiteľov. V záujme ochrany spotrebiteľov je zavedený prísny právny rámec, ktorý stanovuje, že použitie nanomateriálov v potravinách musia pred uvedením na trh schváliť regulačné orgány a je potrebné dôkladne posúdiť ich možné riziká.