Potravinové obaly

V súčasnosti je jednou z hlavných oblastí využitia nanomateriálov v potravinárskom odvetví vývoj našich potravinových obalov. Nanomateriály sa okrem poskytnutia ľahších a trvanlivejších materiálov, ako sú plastové nádoby a fľaše, môžu použiť aj na prevenciu kazenia potravín.
 

Použitie nanomateriálov na uchovanie potravín a ich ochranu pred baktériami

Materiály potravinových obalov sa zvyčajne vyrábajú z plastu. Ich hlavným nedostatkom je neschopnosť zabrániť plynom, ako sú kyslík a ďalšie malé molekuly, prenikať do nich a dostať sa k potravinám. Pridanie nanomateriálov ako sú nanoíly, nitrid titánu alebo oxid titaničitý môže zlepšiť vlastnosti materiálu, vďaka čomu bude napríklad ľahší a silnejší. Okrem toho môžu nanomateriály zabrániť prenikaniu plynov a svetla do obalu a zhoršovaniu kvality, a môžu mať aj antimikrobiálne vlastnosti, čo prispieva k čerstvosti potravín počas dlhého obdobia skladovania a bezpečnosti pred škodlivými baktériami.
 

Prebieha inovácia s cieľom vytvoriť udržateľnejšie materiály v priemysle v oblasti potravinových obalov

Celulóza je jedným z najhojnejšie sa vyskytujúcich materiálov v prírode, ktorý je možné získavať z rastlín a stromov. Výskumníci vyvinuli z nanočastíc celulózy biologicky rozložiteľné membránové kompozity. Z výskumov vyplýva, že tieto biologické fólie môžu zabrániť prenikaniu vody do obalu, chrániť čerstvé potraviny pred škodlivými baktériami a potenciálne zvýšiť trvanlivosť výrobku. To znamená, že biologické fólie by sa mohli uplatniť v priemysle potravinových obalov na zníženie potravinového odpadu a ochorení spôsobených potravinami, aj keď ich potenciálna toxicita ešte nebola celkom preskúmaná.

Výskumníci vyvíjajú aj „inteligentné“ obaly, ktoré využívajú senzory nanoveľkosti na monitorovanie stavu potravín. Vyvinulo sa veľké množstvo detektorov založených na nanočasticiach na detekciu znečisťujúcich látok v potravinách. Keď sa znečisťujúca látka dostane do styku s nanočasticami, prebehne reakcia medzi nanomateriálom a znečisťujúcou látkou, ktorá vytvorí vizuálny signál, ktorý upozorňuje na skazenie potraviny. Dodávatelia môžu využiť tieto nanosenzory na určenie stavu potravín pre spotrebiteľov.
 

Migrácia nanomateriálov do potravín

Riziko pre spotrebiteľov vyplývajúce z použitia nanotechnológie v potravinových obaloch sa týka potenciálnej migrácie nanomateriálov do potravín. V súčasnosti sú údaje týkajúce sa migrácie veľmi obmedzené, ale doteraz dostupné údaje preukázali veľmi nízku úroveň migrácie. Mnoho využití nanotechnológie sa stále preskúmava, ale členské štáty a Európska komisia už niektoré povolili na uvedenie na trh, ako napríklad nitrid titánu v polyetyléntereftalátových (PET) fľašiach. Nanomateriály používané v potravinových obaloch v Európe musia byť pred ich povolením posúdené Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA). Nitrid titánu nanoveľkosti patrí medzi neveľa schválených nanomateriálov a používa sa ako prídavná látka v plastových fľašiach.