Účinky nanomateriálov na reprodukciu – hlavné informácie

Reprodukčné účinky zahŕňajú zmeny plodnosti alebo poruchu vývoja, ku ktorým dochádza pred narodením alebo po ňom.

Ženy môžu mať ťažkosti s otehotnením kvôli zmenám v reprodukčnom (estrálnom) cykle alebo sa u nich môžu objaviť komplikácie počas tehotenstva alebo pôrodu. U mužov môže dôjsť k zmenám v produkcii alebo kvalite spermií, čo znižuje ich plodnosť. 

Vystavenie chemickým látkam môže ovplyvniť aj pubertu a sexuálne správanie. Medzi účinky na vývoj patria akékoľvek zmeny v raste alebo vývoji orgánov, ktoré vedú k štrukturálnym a funkčným zmenám.


Vykonávanie testov reprodukčnej a vývojovej toxicity

Na testovanie reprodukčnej a vývojovej toxicity sa v štúdiách stále používajú zvieratá. Testovaná chemikália sa zvyčajne podáva perorálne alebo inhaláciou počas stanoveného obdobia, a to pred graviditou aj počas gravidity. Niektoré štúdie sa môžu vykonávať na viac ako jednej generácii s cieľom získať podrobnejšie informácie o potenciálnych škodlivých účinkoch.

V súčasnosti sú o potenciálnych reprodukčných účinkoch nanomateriálov k dispozícii len obmedzené informácie. Škodlivé účinky sa zvyčajne objavia po tom, ako sa chemická látka rozpustí v tele, napríklad v čreve po perorálnej expozícii, keď sa chemická látka vstrebá do krvného obehu a dostane sa do všetkých orgánov. Mnohé nanomateriály však majú slabú rozpustnosť a nemusia sa v tele rozpúšťať. 

Z niektorých štúdií vyplynulo, že nanočastice môžu vďaka svojej malej veľkosti prenikať do buniek a dostať sa do krvného obehu. Na úplné pochopenie ich reprodukčných účinkov je však potrebné realizovať ďalší výskum a systematické testovanie.