Inhalácia

Prostredníctvom vzduchu, ktorý dýchame, sme vystavení množstvu zlúčenín vrátane nanomateriálov. Počas života vdýchneme v priemere viac než 300 miliónov litrov vzduchu, čo je objem 120 olympijských bazénov.

Nanočastice vdychujeme v rôznych situáciách, napríklad keď používame doma kozmetiku alebo spreje, alebo z výfukových plynov z automobilov a iných zdrojov.

Niektoré nanočastice prenášané vzduchom nie sú škodlivé a nepoškodia pľúca. Iné však môžu spôsobiť zdravotné problémy, alergické reakcie alebo dokonca karcinómy. Jedným z príkladov je oxid titaničitý, ktorý sa nachádza v opaľovacích prípravkoch a pre ktorý existuje podozrenie, že po vdýchnutí spôsobuje rakovinu. Z tohto dôvodu musí mať každý výrobok, ktorý obsahuje túto látku nad určitým limitom, štítok, ktorý ľudí varuje pred vdýchnutím tohto výrobku.

Rôzne formy toho istého nanomateriálu môžu mať aj rôzne účinky. Napríklad vdychovanie niektorých foriem uhlíkových nanorúrok môže spôsobiť fibrózu a rakovinu pľúc, zatiaľ čo iné formy to nespôsobujú.

Vedci vykonávajú krátkodobé a dlhodobé štúdie, aby sa zistilo, či nanomateriál môže spôsobiť akútne alebo chronické následky. Výsledky týchto štúdií môžu pomôcť riadiť možné riziká nanomateriálov. Napríklad môžu naznačiť, kde môže byť potrebné ochranné vybavenie na zabránenie vdýchnutiu škodlivého nanomateriálu.