Vitajte v Monitorovacom stredisku Európskej únie pre nanomateriály

Photo of a cyclist

Na tomto mieste sa uvádzajú informácie o existujúcich nanomateriáloch na trhu EÚ. Nehľadiac na to, či pripravujete politiky v tejto oblasti, či ste spotrebiteľ alebo zastupujete priemysel alebo zelené mimovládne organizácie (MVO), informácie týkajúce sa Monitorovacieho strediska Európskej únie pre nanomateriály (EUON) ponúkajú zaujímavé čítanie o bezpečnosti, inováciách, výskume a používaní nanomateriálov.

Čo sú nanomateriály? Sú to častice, ktoré sú také malé, že sú viditeľné len pomocou mikroskopu. A nanomateriály sa nachádzajú všade. Nachádzajú sa v samotnej prírode, prenášajú sa ľahko vetrom, ako napríklad peľ a piesok. Zároveň sa však čoraz častejšie vyskytujú aj v našom každodennom živote prostredníctvom spotrebiteľských výrobkov. Vďaka svojim malým rozmerom sa niekedy správajú odlišne v porovnaní s rovnakou látkou väčších rozmerov, čo môže vplývať na potenciálne riziko.

Monitorovacie centrum EUON je novou iniciatívou Európskej komisie financovanou z jej zdrojov. Ďalším rozširovaním obsahu platformy sa toto centrum bude v nasledujúcich rokoch rozvíjať. Vy, ako čitateľ, budete pri tom zohrávať dôležitú úlohu, pretože len tak dokážeme dosiahnuť ambiciózny cieľ, a to zvýšiť transparentnosť nanomateriálov na trhu EÚ zabezpečením zohľadnenia všetkých aspektov. Monitorovacie stredisko EUON organizuje a spravuje Európska agentúra pre chemické látky (ECHA).

 

 

Events