Om oss

Europeiska unionens observatorium för nanomaterial ger information om befintliga nanomaterial på EU-marknaden. Oavsett om du utvecklar strategier på området, är konsument eller företrädare för industrin eller en grön icke-statlig organisation, erbjuder informationen på observatoriets webbplats intressant läsning om säkerhet, innovation, forskning och användning av nanomaterial.

Observatoriet finansieras av EU-kommissionen. Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) är värd för observatoriet och sköter underhållet.