Förordningen om biocidprodukter och nanomaterial

I förordningen om biocidprodukter finns särskilda bestämmelser för nanomaterial. Bestämmelserna gäller för produkter och ämnen som uppfyller kriterierna som definieras i förordningen om biocidprodukter. Dessa definitioner grundas på kommissionens rekommendation om definitionen av nanomaterial.

Dessa bestämmelser gäller för verksamma och icke-verksamma ämnen med följande egenskaper:

  • 50 % eller mer av partiklarna har en storlek av 1–100 nm i åtminstone en dimension.
  • Partiklarna är i ett obundet tillstånd eller som ett aggregat eller agglomerat.

Enligt förordningen om biocidprodukter omfattar godkännandet av det verksamma ämnet inte nanoformen av det verksamma ämnet, utom när det uttryckligen nämns. Ett separat underlag med alla uppgiftskrav måste vanligtvis utarbetas för nanoformer av verksamma ämnen.

En särskild riskbedömning behövs när nanoformen av de verksamma och icke-verksamma ämnena används i en biocidprodukt. Biocidproduktens märkning måste visa namnet på varje nanomaterial följt av ordet "nano" inom parentes. Produkter som innehåller nanomaterial är undantagna från det förenklade tillståndsförfarandet.