Slutförda och planerade ämnesutvärderingar enligt Reach av nanomaterial

 

Ämne Medlemsstat Betänkligheter År Status
Syntetisk Amorphous silicia, kiseldioxid Nederländerna Annan exponeringsoro/riskbaserad oro, annan farobaserad oro 2015 Klart

Decision of the Board of Appeal, 30 June 2017
Silver (Nano) Nederländerna Hög (aggregerad) mängd, andra exponeringsbetänkligheter/riskbaserade betänkligheter, andra farobaserade betänkligheter, vitt spridd användning 2015 Klart
Zinkoxid Tyskland Andra farobaserade betänkligheter, konsumentanvändning, miljöexponering, andra exponeringsbetänkligheter/riskbaserade betänkligheter, vitt spridd användning 2016 Pågår
Kimrök och flerväggiga kolnanorör (MWCNT), syntetisk kimrök i rörform Tyskland Misstänkt cancerframkallande, andra farobaserade betänkligheter, konsumentanvändning, kumulativ exponering, miljöexponering, vitt spridd användning 2018 Pågår
Ceriumdioxid Tyskland Misstänkt cancerframkallande, misstänkt mutagent, andra farobaserade betänkligheter, kumulativ exponering, miljöexponering, vitt spridd användning 2019 Återkallad
Kimrök Frankrike Cancerframkallande, misstänkt reproduktionstoxiskt, konsumentanvändning, kumulativ exponering, exponering av känsliga befolkningsgrupper, exponering av arbetstagare, hög (aggregerad) mängd, vitt spridd användning 2019 CoRAP-ämne, utvärderingsår 2024
Titandioxid Frankrike CMR, misstänkt sensibiliserande, konsumentanvändning, exponering av känsliga befolkningsgrupper, hög (aggregerad) mängd, vitt spridd användning 2019 Pågår