Nanomaterial

 

Vad är nanomaterial? De är partiklar som är så små att vi bara kan se dem med hjälp av ett mikroskop. Nanomaterial finns överallt. De finns i naturen själv, och de förflyttas lätt av vinden som t.ex. pollen och sand. Men de är också alltmer närvarande i våra dagliga liv i konsumentprodukter. Eftersom de är små beter de sig ibland annorlunda jämfört med samma ämne i större storlekar, vilket kan påverka den potentiella risken.

Nanomaterial anses generellt vara partiklar med en storlek från ca 1 till 100 nanometer (nm). Men i en regelverkskontext är storleken inte det enda som är viktigt, utan även andra aspekter som måste bestämmas innan ett visst material kan betraktas som ett ”nanomaterial”.

 

 

 

I ett rättsligt sammanhang har Europeiska kommissionen lämnat en rekommendation om hur man definierar ett nanomaterial baserat enbart på storleken på materialets beståndsdelar, utan hänsyn till farorna eller risken. Denna definition omfattar naturliga, tillfälliga eller tillverkade material och stöder genomförandet av regleringsbestämmelserna för denna materialgrupp. Inom vissa lagstiftningsområden är drivkraften för lagliga skyldigheter för nanomaterial emellertid att de kan ha olika egenskaper jämfört med större partiklar.

Nanomaterial produceras också i naturen, t.ex. i damm eller vulkanaska. De kan också oavsiktligt vara ett resultat av mänsklig aktivitet (t.ex. bilavgaser, brinnande ljus). Och i många år har vissa nanomaterial producerats av industrin. Med hjälp av vetenskap kan vi nu också på ett konstgjort sätt producera sådana partiklar eller material genom att använda teknik på atomnivå (”bottom-up-processer”).

 

Snabb utveckling

På grund av sin storlek kan nanomaterial ha unika kemiska, fysiska, elektriska och mekaniska egenskaper som är mer uttalade jämfört med samma material utan nanoformer (ofta kallade bulkämnen). Dessa egenskaper kan göra dem särskilt lämpliga för många tillämpningar. Samma nanomaterial kan också ha många nanoformer baserat på skillnader i storlek, formen av de ingående partiklarna, ytmodifikationerna eller ytbehandlingarna.

Nanotekniken utvecklas snabbt och ett stort antal vardagsprodukter på den europeiska marknaden innehåller nanomaterial. Titta till exempel på utvecklingen av bättre och effektivare batterier, ytbeläggningar, antibakteriella kläder, kosmetika och livsmedelsprodukter.

Nanomaterial erbjuder också betydande tekniska och kommersiella möjligheter. Europeiska kommissionens har fastställt att nanoteknik är en viktig framtida teknik. Det förutses att kompetens och kunnande inom detta område kommer att spela en avgörande roll för den ekonomiska tillväxten i EU framöver.

Den snabba ökningen av användningen av nanomaterial kombinerat med deras särskilda egenskaper väcker emellertid frågor om deras potentiella effekter på hälsa och miljö. Det är uppenbart att det finns ett behov av att på ett adekvat sätt bedöma och hantera eventuella risker som dessa nya material kan ha, och särskilt effekterna av att modifiera ytan på dessa partiklar.