Vilka är de viktigaste säkerhetsfrågorna som undersöks i olika forskningsprojekt?

Bedömningen av säkerhet och toxicitet hos nanomaterial är komplex och mångfasetterad. För att kunna ta itu med nanomaterialens säkerhet arbetar forskare med ett antal viktiga frågor. Varje fråga utgör en viktig del av gåtan:

  • Fysikalisk-kemisk karaktärisering av nanomaterial: hur man på lämpligt sätt mäter parametrar som storlek, form, löslighet och andra egenskaper.
  • Hur påverkar nanomaterial människors hälsa och miljön?
  • Miljöaspekterna: vad händer med nanomaterial i miljön? 
  • Exponering och exponeringsmodellering: hur utsätts människor för nanomaterial och hur utsätts miljön? Hur kan denna exponering mätas och modelleras?
  • Säkra redan från grunden: hur kan nanomaterial som är säkra redan i de tidiga stadierna av produktforskning och utveckling utformas?

Slutligen är standardiseringen av metoderna för att undersöka egenskaperna hos nanomaterial en viktig aspekt av forskningsresultatet. Genom sin karaktär använder sig forskningsprojekt av och utvecklar nya metoder och tekniker för att hantera vetenskapliga frågor. Tillsynsmyndigheter arbetar emellertid normalt med harmoniserade OECD-testriktlinjer eller andra internationellt erkända och validerade testmetoder.

För att ge förtroende för tillsynsmyndigheter över hela världen måste nya tekniker och metoder som utvecklas i laboratorier harmoniseras och standardiseras. Detta kräver stark samordning mellan olika forskare och tillsynsmyndigheter runt om i världen.