Varför är forskare intresserade av nanomaterial?

 

Nanomaterial är av stort intresse eftersom de har stor potential att skapa nya och innovativa produkter på många områden. Genom att på ett mer direkt sätt styra reaktionerna och interaktionerna mellan atomer i nanoskalan kan nanomaterial framställas och deras egenskaper styras på ovanliga sätt. Detta kan till exempel ge oss bättre läkemedel,  kosmetika, byggmaterial eller grönare energi.

Detta kan få en betydande, positiv inverkan på de europeiska medborgarnas liv. Ett flertal forskare har vunnit Nobelpriset för arbete relaterat till nanomaterial. Senaste gången var 2016 när tre europeiska forskare tilldelades Nobelpriset i kemi för sitt arbete med nanomaterial.

Samtidigt som de har bättre tekniska funktioner kan förändringen i egenskaper hos nanomaterial också innebära att dessa material kan påverka människan och miljön på olika sätt jämfört med kemikalier som inte är i nanoform.

Forskare och tillsynsmyndigheter vill förstå hur nanomaterial kan påverka människors hälsa och miljön, och om de nuvarande sätten att bedöma kemikaliesäkerhet är tillämpliga på nanomaterial eller om förändringar behövs.

EU har finansierat många forskningsprojekt som syftar till att frigöra nanomaterialens lovande möjligheter och se till att dessa nya material är trygga för människor och miljö. Detta arbete sker i samarbete med den kemiska industrin och tillsynsmyndigheter runt om i världen.

Hittills har EU-finansierade forskningsprojekt om miljö och hälsa samt säkerheten hos nanomaterial resulterat i att över 500 artiklar har publicerats i tidskrifter för kollegial granskning. En partiell förteckning över sådana publikationer finns på EU NanoSafety cluster publications och Open Science publications sidor.