Säkerhet

Worker painting a car

Hur påverkar nanomaterial människors hälsa och miljön? Det finns inget enkelt svar på denna fråga. Även om forskare har fått stor erfarenhet när det gäller att bedöma kemikaliers säkerhet och toxicitet i allmänhet, fortsätter nanomaterial att skapa ytterligare tekniska och vetenskapliga utmaningar och frågor.

Ett hett diskussionsämne bland toxikologer är om nanomaterial uppvisar nanospecifika biologiska effekter hos människor och miljön som inte finns i kemikalier i allmänhet.

Nanomaterial är en mycket varierande grupp av kemikalier. Därför är det svårt att göra  allmänna uttalanden om nanomaterial och de måste bedömas från fall till fall, på samma sätt som alla andra kemikalier.

Vissa generaliseringar kan dock göras. EU:s vetenskapliga kommitté för nya och nyligen identifierade hälsorisker drog t.ex. redan 2006 slutsatsen att toxiciteten hos ett lättlösligt nanomaterial i de flesta fall är jämförbar med den som gäller för den konventionella formen. Detta har bekräftats av andra vetenskapliga kommittéer/paneler i Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) genom deras senaste åsikter.

Betydande arbete har också gjorts för att studera de möjliga effekterna på det genetiska materialet i cellerna som nanomaterial kan orsaka, inklusive den potentiella mekanismen bakom detta. Dessutom har forskare, som ett resultat av erfarenheterna hittills avseende nanomaterial, föreslagit nya metoder för att bedöma deras möjliga risker. Arbetet fortsätter med att öka vår förståelse för hur man bäst testar och bedömer  eventuella faror och risker med nanomaterial.

Categories Display