Exponering för nanomaterial genom huden

Nanomaterial används i stor utsträckning i många industriella processer och ingår i flera olika konsumentprodukter, t.ex. kosmetika, läkemedel, fläckavvisande och antibakteriella kläder, sportutrustning och rengöringsprodukter. Användningen av nanomaterial i dessa produkter kan potentiellt leda till exponering, penetration och absorption i kroppen genom huden, särskilt för arbetstagare och konsumenter.

Även om huden är relativt ogenomtränglig för nanomaterial är den systemiska exponeringen fortfarande ett problem eftersom huden är ett av de största organen i människokroppen. I forskarsamhället pågår det fortfarande en debatt om hur nanomaterial interagerar med huden och hur stor risken är för att de ska orsaka skadliga hälsoeffekter. Eftersom hudabsorption av nanomaterial är en förutsättning för systemisk tillgänglighet efter hudexponering är det mycket viktigt att klargöra genom vilka mekanismer nanomaterial kan absorberas genom huden och vilka faktorer som påverkar hudabsorption av nanomaterial.


Hudens skick spelar en viktig roll för absorptionen av nanomaterial 

Graden av hudabsorption och hudpenetration varierar beroende på egenskaperna i formuleringens partiklar och hudens tillstånd.  Detta är ett komplext samspel, men penetrationen verkar öka då hudens skick är försämrat och vid formuleringar som ökar hudens genomtränglighet. 

Nanopartiklar tenderar att samlas i svett, vilket kan minska deras förmåga att penetrera det översta hudlagret, dvs. hornlagret. Penetrationen kan dock fortfarande vara högre för partiklar som används i formuleringar som förhindrar att de kan ansamlas. 


Mindre storlek kan innebära högre absorption

Flera studier tyder på att partikelstorleken kan påverka hudpenetrationen, då mindre partiklar kan uppnå en högre penetrationsgrad. Ytegenskaper som ytbeläggning och ytladdning, där en positiv laddning leder till penetration i större utsträckning, kan också påverka partiklars hudpenetration.


Det behövs fler jämförbara studier om hudabsorption

För att belysa förhållandet mellan nanomaterialens egenskaper och risken att de möjliggör hudabsorption behövs fler jämförbara studier. Förhållandet mellan nanomaterial och deras dispersion eller formulering under exponering är mycket komplext och kan variera för ett enskilt nanomaterial beroende på vilken formulering som används.