Läkemedel

LäkemedelstabletterNanomedicin är tillämpningen av nanoteknik för att behandla och ställa diagnos på sjukdomar. Vad kan de användas till, vilka fördelar ger de och åt vilket håll går utvecklingen inom nanomedicin?

Läkemedel utvecklas och saluförs för att förebygga, bota eller behandla symtomen på en sjukdom eller ett medicinskt tillstånd. De innehåller en aktiv substans som botar sjukdomen eller lindrar dess symtom, samt inaktiva innehållsämnen, eller hjälpämnen, som hjälper till att ge läkemedlet dess önskade textur, stabilitet eller bärarpartikel. En ibuprofen-tablett (en vanlig värktablett) har till exempel ibuprofen som aktiv substans. Denna substans hämmar ett enzym som deltar i syntesen av molekyler som orsakar inflammation, smärta och feber, medan de inaktiva innehållsämnena – till exempel stärkelse, laktos eller kiseldioxid – används för att bygga upp tabletten.
 

Vad är skillnaden mellan nanoläkemedel och vanliga läkemedel?

Nanoläkemedel är molekylsystem som består av den aktiva substansen och minst ett hjälpämne eller annat material som konstruerats i nanoskala för att optimera olika egenskaper hos läkemedlet. Nanoteknik har hittills främst använts för att förbättra den aktiva substansens fysikalisk-kemiska egenskaper. Den kan till exempel användas för att förbättra ämnets löslighet, men också för att göra det möjligt för ämnet att ta sig igenom immunsystemet så att det kan stanna tillräckligt länge i blodet för att hinna fylla sin funktion. Varje år tas ett stort antal läkemedelskandidater fram som uppvisar dålig löslighet i vatten. Ett läkemedel med dålig löslighet behöver längre tid för att lösa upp sig i magen, vilket minskar dess farmakologiska effekter när det ges oralt. Genom nanoteknik kan också detta problem lösas.

Nanotekniken kan hjälpa till att tillföra läkemedlet specifikt till de celler eller organ där det behövs mest. Nanomaterial kan användas som bärare av aktiva substanser som annars inte kan användas till följd av deras höga toxicitet, till exempel vissa läkemedel mot cancer, och målstyra deras transport till vissa specifika områden. Detta gör det möjligt att ta fram kraftfullare och mindre toxiska läkemedel.

Nanoläkemedel genomgår samma utförliga säkerhetsbedömning och tillståndsförfarande som alla andra läkemedelsprodukter i EU. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ger råd om tillståndsförfarandet och vägledning om utveckling av läkemedel på området nanoteknik.