Katalog över ingredienser i kosmetiska produkter

I juli 2017 gav Europeiska kommissionen ut en katalog över alla nanomaterial som används i kosmetiska produkter i EU. Katalogen uppdateras regelbundet. Många av ämnena i katalogen registreras även enligt Reachförordningen.

I tabellen nedan listas de nanomaterial som finns med i Europeiska kommissionens katalog, med sina EG- och CAS-nummer och med länkar till deras registreringsuppgifter i den kemikaliedatabas som Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) upprätthåller. Där kan du få mer information om hur de används på ett säkert sätt och vilka tillsynsåtgärder de omfattas av.

Länkningen gjordes genom att matcha kemiska ämnen i Echas databas med deras CAS-nummer och/eller med namnet på nanomaterialet i katalogen.

Eftersom registreringen av nanomaterial enligt kosmetikaförordningen och registreringen av ämnen enligt Reachförordningen utgår från olika tillämpningsområden kan det inte alltid råda exakt överensstämmelse mellan dem. Vissa nanomaterial som används i kosmetiska produkter och som är förtecknade i katalogen har mer specifika användningsområden än de ämnen som registreras enligt Reach. Observera att en registrering enligt Reach kanske inte specifikt omfattar de nanoformer av ämnen som används i kosmetika.

Last update: December 2019

 

EC/List name EC CAS Type Name
Carbon black 215-609-9 1333-86-4 Colourant CI 77266 / CARBON BLACK

Titanium dioxide

236-675-5 13463-67-7 Colorant/UV Filter

CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE

Zinc oxide

215-222-5 215-222-5 Colorant/UV Filter CI 77947 / ZINC OXIDE

2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)

403-800-1 103597-45-1 UV-Filter

METHYLENE BISBENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL

1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris([1,1'-biphenyl]-4-yl)- 479-950-7 31274-51-8 UV Filter

TRIS-BIPHENYL TRIAZINE

Aluminium oxide 215-691-6 1344-28-1 Other functions Alumina
copper 231-159-6 7440-50-8 Other functions Colloidal Copper
Gold 231-165-9 7440-57-5 Other functions Colloidal gold
Platinum 231-116-1 7440-06-4 Other functions COLLOIDAL PLATINUM
Silver 231-131-3 7440-22-4 Other functions Colloidal silver
copper 231-159-6 7440-50-8 Other functions Copper
(C60-Ih)[5,6]fullerene 99685-96-8 99685-96-8 Other functions Fullerenes
Fullerene C70 634-223-5 115383-22-7 Other functions Fullerenes
Fullerene, multiwalled 923-072-3 N/A Other functions Fullerenes
Fullerenes C60/C70 682-073-4 131159-39-2 Other functions Fullerenes
Fullerenes C60/C70 943-307-3 131159-39-2 Other functions Fullerenes
Gold 231-165-9 7440-57-5 Other functions GOLD
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions GOLD THIOETHYLAMINO HYALURONIC ACID
silicon dioxide; synthetic amorphous silicon dioxide (nano) 231-545-4 7631-86-9 Other functions HYDRATED SILICA
Hydroxylapatite (Ca5(OH)(PO4)3) 215-145-7 1306-06-5 Other functions HYDROXYAPATITE
Pentacalcium hydroxide tris(orthophosphate) 235-330-6 12167-74-7 Other functions HYDROXYAPATITE
Silicic acid, lithium magnesium sodium salt 258-476-2 53320-86-8 Other functions

LITHIUM MAGNESIUM SODIUM SILICATE

Platinum 231-116-1 7440-06-4 Other functions PLATINUM
silicon dioxide; synthetic amorphous silicon dioxide (nano) 231-545-4 7631-86-9 Other functions SILICA
AMORPHOUS SILICA 614-122-2 67762-90-7 Other functions SILICA DIMETHICONE SILYLATE
Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica 271-893-4 68611-44-9 Other functions SILICA DIMETHYL SILYLATE
Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica 272-697-1 68909-20-6 Other functions SILICA SILYLATE
Silver 231-131-3 7440-22-4 Other functions SILVER
Silicate(2-), hexafluoro-, disodium, reaction products with lithium magnesium sodium silicate 285-349-9 85085-18-3 Other functions SODIUM MAGNESIUM FLUOROSILICATE
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions SODIUM MAGNESIUM SILICATE
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions SODIUM PROPOXYHYDROXYPROPYL THIOSULFATE SILICA
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene 618-461-7 9010-92-8 Other functions STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

Archive of previous ingredient lists