Sök efter nanomaterial

Echas nya databas ECHA CHEM är här. Se mer information om övergången till ECHA CHEM.  Mer

Nanomaterialdata som visas här härrör från Reachregistreringsdata från den nuvarande spridningsplattformen, som inte längre uppdateras; den är fryst från och med den 19 maj 2023. Aktuella Reachregistreringsdata publiceras endast på ECHA CHEM. Tyvärr finns det ingen möjlighet att ansluta dessa data till denna portal. För närvarande är det inte heller möjligt att söka på nanomaterials egenskaper eller förteckningar i ECHA CHEM.

Vi ber om förståelse under denna övergångsperiod.


 

DISSEMINATION
PLATFORM

EUON - EU Observatory for Nanomaterials

Nanomaterials in the EU market


No substances were found
Details
(11beta,16alpha(R))-16,17-((Cyclohexylmethylene)bis(oxy))-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione 685-344-5 126544-47-6 Yes Yes Details
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-?-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-?-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one 638-829-0 217500-96-4 Yes Yes Details
(3-carboxy-1,1'-(1,2-dicyanovinylenebis(nitrilomethylidyne)-2,2'-dinaphtholato)nickel(II)
POLYSYNTHREN-VIOLETT G
403-550-3 205057-15-4 Yes Details
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(butylamino)anthraquinone 241-379-4 17354-14-2 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone 204-155-7 116-75-6 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone 204-909-5 128-80-3 Yes Details
1,4-bis[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone 225-443-9 4851-50-7 Yes Details
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone 229-066-0 6408-72-6 Yes Yes Details
1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazine monohydrochloride 242-903-4 19237-84-4 Yes Yes Details
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 219-372-2 2425-85-6 Yes Yes Yes Details
1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 222-429-4 3468-63-1 Yes Yes Yes Details
1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 220-562-2 2814-77-9 Yes Yes Yes Details
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 Yes Yes Details
10,12-dihydrobenz(de)imidazo(4',5':5,6)benzimidazo(1,2-a)isoquinoline-8,11-dione
SANDOFIL JAUNE RL
408-170-1 56279-27-7 Yes Details
1000 NN Ferrite 629-315-7 12645-50-0 Yes Yes Details
12H-phthaloperin-12-one 230-049-5 6925-69-5 Yes Yes Details
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one 240-385-4 16294-75-0 Yes Yes Yes Details
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one 229-904-5 6829-22-7 Yes Yes Yes Details
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts 305-897-5 95193-83-2 Yes Yes Details
2 -Propenoic acid polymer with ethene, ammonium salt 801-238-5 25212-83-3 Yes Details
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one] 257-055-0 51202-86-9 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 244-776-0 22094-93-5 Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 228-787-8 6358-85-6 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 225-822-9 5102-83-0 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 224-867-1 4531-49-1 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] 226-789-3 5468-75-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 226-939-8 5567-15-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 229-388-1 6505-28-8 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 278-770-4 77804-81-0 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
EVERSORB 78; LOWILITE 36; LS.BT.620; MIXXIM BB/100; TINUVIN 360
403-800-1 103597-45-1 Yes Yes Yes Details
2,20-dichloro-13,31-diethyl-4,22-dioxa-13,18,31,36-tetraazanonacyclo[19.15.0.03,19.05,17.06,14.07,12.023,25.024,32.025,30]hexatriaconta-1(36),2,5,7,9,11,14,16,18,20,23,25,27,29,32,34-hexadecaene 606-790-9 215247-95-3 Yes Details
2,4,6-Tris([1,1'-biphenyl]-4-yl) -1,3,5-triazine 479-950-7 31274-51-8 Yes Yes Details
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one 224-330-1 4314-14-1 Yes Yes Yes Details
2,6-dibromo-4-cyanophenyl octanoate 216-885-3 1689-99-2 Yes Yes Details
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 266-564-7 67075-37-0 Yes Details
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 225-590-9 4948-15-6 Yes Yes Yes Yes Details
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 280-472-4 83524-75-8 Yes Yes Yes Yes Details
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 221-264-5 3049-71-6 Yes Yes Details
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 Yes Yes Details
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 Yes Yes Details
2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol 627-806-0 86386-73-4 Yes Yes Details
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 228-768-4 6358-31-2 Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 235-462-4 12236-62-3 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide 229-355-1 6486-23-3 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 236-852-7 13515-40-7 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 229-419-9 6528-34-3 Yes Details
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide 219-730-8 2512-29-0 Yes Yes Yes Yes Details
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid 250-830-4 31837-42-0 Yes Yes Yes Yes Details
2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 279-017-2 78952-72-4 Yes Yes Yes Details

Här kan du söka bland de nanomaterial som för närvarande finns på marknaden i Europeiska unionen (EU). Sökresultaten kommer från Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliga kemikaliedatabas. De innehåller även bearbetade data som hämtas från olika externa datakällor, enligt beskrivningen nedan.

 

De uppgifter som visas om nanomaterialen har samlats in från offentligt tillgängliga källor.
  • Reach-registreringar: Sedan den 1 januari 2020 krävs det enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (Reachförordningen) att berörda företag lämnar in uppgifter om nanoformer av ämnen som en del av ett Reach-registreringsunderlag (enligt kommissionens förordning (EU) 2018/1881 av den 3 december 2018 om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006). Sökmotorn hämtar registreringar från Echas kemikaliedatabas som innefattar minst en nanoform.
  • Franskt nationellt register: År 2013 införde Frankrike anmälningskrav för nanomaterial som förekommer på den franska marknaden. Anmälningarna ska uppdateras årligen av företagen själva eller av offentliga laboratorier. Den definition av nanomaterial som används i Frankrike har hämtats från Europeiska kommissionens rekommendation om definitionen av nanomaterial, och gränsen över vilken anmälan måste göras är 100 gram, dvs. en lägre gräns än den på ett ton/år som gäller för registreringskrav enligt Reachförordningen. Observera att den mängd som rapporteras i det franska registret endast återspeglar mängden nanomaterial, medan Reachförordningen avser den totala mängden av ämnet som importeras till eller produceras på EU-marknaden, och i detta ingår både icke-nanoformer och nanoformer av ämnet.
  • Belgiskt nationellt register: I Belgien infördes anmälningsplikt för nanomaterial år 2016. Plikten omfattar ämnen som produceras i nanopartikeltillstånd och släpps på den belgiska marknaden i större mängder än 100 gram per år. I det belgiska systemet är definitionen av nanomaterial nästan identisk med Europeiska kommissionens rekommendation om definitionen av nanomaterial. Lägg märke till att det belgiska registret utesluter naturliga, icke-kemiska, modifierade ämnen och ämnen där nanomaterialpartiklarna anses vara en biprodukt av mänsklig verksamhet. Enligt det belgiska registret krävs det dock registrering av ämnen och blandningar som innehåller nanomaterial. Dessutom ska varor och komplexa föremål som innehåller ett eller flera nanomaterial anmälas, men anmälningsplikten för dessa har ännu inte börjat gälla. Det har fastställts flera undantag, bland annat för pigment, kosmetika och biocider. Företagen måste uppdatera sin information årligen.
  • EU:s kosmetikaregister: Enligt förordning (EG) nr 1223/2009 gäller särskilda regler för användning av nanomaterial i kosmetika. Europeiska kommissionens rekommendation om definitionen av nanomaterial används dock inte i den förordningen. Nanomaterial definieras som ”ett olösligt eller biopersistent material som är avsiktligt tillverkat, med en eller fler yttre dimensioner, eller en inre struktur, med ett spann på mellan 1 och 100 nm”. Före användning i kosmetiska produkter krävs ett förhandsgodkännande för produkter som färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter. Europeiska kommissionen offentliggör en katalog med kosmetiska produkter där nanomaterial används. Den uppdateras regelbundet baserat på data som lämnas in via den centrala portalen för anmälan av kosmetiska produkter (CPNP).

På grund av skillnader i hur nanomaterial definieras, specifika undantag och viktgränser för rapportering innebär förekomsten av ett nanomaterial i någon av dessa uppgiftskällor inte att det finns i samtliga källor. Att ett nanomaterial anmäls till det franska eller belgiska registret eller via CPNP-portalen innebär inte per automatik att ämnet måste registreras som en nanoform enligt Reachförordningen och omvänt.

Eftersom de bidragande källorna har olika regler för och omfattning av rapporteringen är det inte alltid möjligt att matcha ett ämne som rapporteras i en av dem med ämnet i Echas kemikaliedatabas. Om ingen sådan matchning är möjlig rapporteras ämnet i ursprungskällan inte i EUON:s (EU:s observatorium för nanomaterial) verktyg för sökning av nanomaterial. Det kan även hända att företag som anmäler nanomaterial till det franska eller det belgiska registret inte är desamma som är registreringsskyldiga enligt Reachförordningen.

I många fall kan ett ämne tillverkas antingen i nanoform eller icke-nanoform. Därför är det möjligt att ett visst ämne anmäls som en nanoform av ett företag men inte tillverkas i nanoformer av andra företag. Skillnaderna kan leda till att ett ämne visas som nanoform i en källa men inte i andra.

Friskrivningsklausul

En del av uppgifterna som hämtats från nanomaterialverktyget kan tillhöra tredjeparter. För att få använda sådan information kan det därför krävas förhandstillstånd från rättighetsinnehavarna. Europeiska kemikaliemyndigheten och Europeiska kommissionen ger inga garantier avseende informationens kvalitet, användbarhet och/eller lämplighet. Ansvaret för hur denna information används åvilar helt den enskilda användaren.

Läs det rättsliga meddelandet för mer information.