Hoppa till innehåll

Sök efter nanomaterial

Sök efter nanomaterial

Här kan du söka efter nanomaterial som för närvarande finns på EU-marknaden. Uppgifterna samlas in från offentligt tillgänglig information från Reach-registreringar, kosmetikaförordningen samt franska och belgiska nationella inventeringar. Resultaten är kopplade till Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) databas över alla kemikalier som är registrerade i EU.

På grund av skillnader i hur nanomaterial definieras och tröskelvärden för rapportering av vikt innebär förekomsten av ett nanomaterial i någon av dessa uppgiftskällor inte att det bör finnas i samtliga källor. Eftersom uppgiftskällorna har olika regler för och omfattning av rapportering är det inte alltid möjligt att matcha ett rapporterat material i en av uppgiftskällorna med ämnet i Echas databas. Om en matchning inte är möjlig har materialet i den ursprungliga uppgiftskällan inte rapporterats.

En del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra en tredje part. För att få använda sådan information kan det därför krävas förhandstillstånd från denna tredje part. Se det rättsliga meddelandet för mer information.

Nano inventories är tillfälligt borta.

Categories Display


Route: .live2