Sök efter nanomaterial

New Data Availability System

A new Data Availability System is being developed by ECHA. To begin with this system will take over the responsibility of making REACH registration data available, once it is ready. We expect the first version to be publicly available by the end of 2023.

Since ECHA aims to devote our maximum effort to this new system, we can no longer maintain REACH registration data on the current Dissemination Platform. As such once the IUCLID format change begins on 19th May 2023 we will no longer update REACH registered substance factsheets. The factsheets will remain online, but will not be updated.

As a consequence, REACH registration data will likewise not be updated in Infocards, Brief Profiles, the Advanced search, or the Nanomaterials on the EU market portal. We will inform you of what you can expect in the new system, along with details of when and where to find it.

We appreciate your understanding in the meantime.

DISSEMINATION
PLATFORM

EUON - EU Observatory for Nanomaterials

Nanomaterials in the EU market


No substances were found
Details
(11beta,16alpha(R))-16,17-((Cyclohexylmethylene)bis(oxy))-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione 685-344-5 126544-47-6 Yes Details
(2R, 3S)-2-(2, 4-difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1, 2, 4-triazol-1-yl)butan-2-ol 629-701-5 137234-62-9 Yes Details
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-?-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-?-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one 638-829-0 217500-96-4 Yes Details
(3-carboxy-1,1'-(1,2-dicyanovinylenebis(nitrilomethylidyne)-2,2'-dinaphtholato)nickel(II)
POLYSYNTHREN-VIOLETT G
403-550-3 205057-15-4 Yes Details
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 Yes Details
1,4-bis(butylamino)anthraquinone 241-379-4 17354-14-2 Yes Yes Details
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone 204-155-7 116-75-6 Yes Yes Details
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone 204-909-5 128-80-3 Yes Details
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone 229-066-0 6408-72-6 Yes Details
1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazine monohydrochloride 242-903-4 19237-84-4 Yes Details
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 219-372-2 2425-85-6 Yes Details
1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 222-429-4 3468-63-1 Yes Details
1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 220-562-2 2814-77-9 Yes Details
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 Yes Yes Details
1000 NN Ferrite 629-315-7 12645-50-0 Yes Details
12H-phthaloperin-12-one 230-049-5 6925-69-5 Yes Yes Details
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one 240-385-4 16294-75-0 Yes Yes Details
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one 229-904-5 6829-22-7 Yes Yes Details
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts 305-897-5 95193-83-2 Yes Details
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one] 257-055-0 51202-86-9 Yes Yes Details
2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 244-776-0 22094-93-5 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 228-787-8 6358-85-6 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 225-822-9 5102-83-0 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 224-867-1 4531-49-1 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] 226-789-3 5468-75-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 226-939-8 5567-15-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 229-388-1 6505-28-8 Yes Yes Details
2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 278-770-4 77804-81-0 Yes Yes Yes Details
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
EVERSORB 78; LOWILITE 36; LS.BT.620; MIXXIM BB/100; TINUVIN 360
403-800-1 103597-45-1 Yes Yes Details
2,20-dichloro-13,31-diethyl-4,22-dioxa-13,18,31,36-tetraazanonacyclo[19.15.0.03,19.05,17.06,14.07,12.023,25.024,32.025,30]hexatriaconta-1(36),2,5,7,9,11,14,16,18,20,23,25,27,29,32,34-hexadecaene 606-790-9 215247-95-3 Yes Yes Details
2,4,6-Tris([1,1'-biphenyl]-4-yl) -1,3,5-triazine 479-950-7 31274-51-8 Yes Yes Details
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one 224-330-1 4314-14-1 Yes Details
2,6-dibromo-4-cyanophenyl octanoate 216-885-3 1689-99-2 Yes Details
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 266-564-7 67075-37-0 Yes Details
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 225-590-9 4948-15-6 Yes Yes Yes Details
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 280-472-4 83524-75-8 Yes Yes Details
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 221-264-5 3049-71-6 Yes Yes Details
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 Yes Yes Details
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 Yes Yes Details
2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol 627-806-0 86386-73-4 Yes Details
2-(3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione 231-474-9 7576-65-0 Yes Details
2-(3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)benzo[b]thiophene-3(2H)-one 208-336-1 522-75-8 Yes Details
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 228-768-4 6358-31-2 Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 235-462-4 12236-62-3 Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide 229-355-1 6486-23-3 Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 236-852-7 13515-40-7 Yes Yes Yes Details
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide 219-730-8 2512-29-0 Yes Yes Details
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid 250-830-4 31837-42-0 Yes Yes Yes Details
2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 279-017-2 78952-72-4 Yes Details
2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2H)-pyrimidinylidene)-1H-isoindol-1-ylidene]-N-methylacetamide 278-388-8 76199-85-4 Yes Yes Details

Här kan du söka bland de nanomaterial som för närvarande finns på marknaden i Europeiska unionen (EU). Sökresultaten kommer från Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliga kemikaliedatabas. De innehåller även bearbetade data som hämtas från olika externa datakällor, enligt beskrivningen nedan.

 

De uppgifter som visas om nanomaterialen har samlats in från offentligt tillgängliga källor.
  • Reach-registreringar: Sedan den 1 januari 2020 krävs det enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (Reachförordningen) att berörda företag lämnar in uppgifter om nanoformer av ämnen som en del av ett Reach-registreringsunderlag (enligt kommissionens förordning (EU) 2018/1881 av den 3 december 2018 om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006). Sökmotorn hämtar registreringar från Echas kemikaliedatabas som innefattar minst en nanoform.
  • Franskt nationellt register: År 2013 införde Frankrike anmälningskrav för nanomaterial som förekommer på den franska marknaden. Anmälningarna ska uppdateras årligen av företagen själva eller av offentliga laboratorier. Den definition av nanomaterial som används i Frankrike har hämtats från Europeiska kommissionens rekommendation om definitionen av nanomaterial, och gränsen över vilken anmälan måste göras är 100 gram, dvs. en lägre gräns än den på ett ton/år som gäller för registreringskrav enligt Reachförordningen. Observera att den mängd som rapporteras i det franska registret endast återspeglar mängden nanomaterial, medan Reachförordningen avser den totala mängden av ämnet som importeras till eller produceras på EU-marknaden, och i detta ingår både icke-nanoformer och nanoformer av ämnet.
  • Belgiskt nationellt register: I Belgien infördes anmälningsplikt för nanomaterial år 2016. Plikten omfattar ämnen som produceras i nanopartikeltillstånd och släpps på den belgiska marknaden i större mängder än 100 gram per år. I det belgiska systemet är definitionen av nanomaterial nästan identisk med Europeiska kommissionens rekommendation om definitionen av nanomaterial. Lägg märke till att det belgiska registret utesluter naturliga, icke-kemiska, modifierade ämnen och ämnen där nanomaterialpartiklarna anses vara en biprodukt av mänsklig verksamhet. Enligt det belgiska registret krävs det dock registrering av ämnen och blandningar som innehåller nanomaterial. Dessutom ska varor och komplexa föremål som innehåller ett eller flera nanomaterial anmälas, men anmälningsplikten för dessa har ännu inte börjat gälla. Det har fastställts flera undantag, bland annat för pigment, kosmetika och biocider. Företagen måste uppdatera sin information årligen.
  • EU:s kosmetikaregister: Enligt förordning (EG) nr 1223/2009 gäller särskilda regler för användning av nanomaterial i kosmetika. Europeiska kommissionens rekommendation om definitionen av nanomaterial används dock inte i den förordningen. Nanomaterial definieras som ”ett olösligt eller biopersistent material som är avsiktligt tillverkat, med en eller fler yttre dimensioner, eller en inre struktur, med ett spann på mellan 1 och 100 nm”. Före användning i kosmetiska produkter krävs ett förhandsgodkännande för produkter som färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter. Europeiska kommissionen offentliggör en katalog med kosmetiska produkter där nanomaterial används. Den uppdateras regelbundet baserat på data som lämnas in via den centrala portalen för anmälan av kosmetiska produkter (CPNP).

På grund av skillnader i hur nanomaterial definieras, specifika undantag och viktgränser för rapportering innebär förekomsten av ett nanomaterial i någon av dessa uppgiftskällor inte att det finns i samtliga källor. Att ett nanomaterial anmäls till det franska eller belgiska registret eller via CPNP-portalen innebär inte per automatik att ämnet måste registreras som en nanoform enligt Reachförordningen och omvänt.

Eftersom de bidragande källorna har olika regler för och omfattning av rapporteringen är det inte alltid möjligt att matcha ett ämne som rapporteras i en av dem med ämnet i Echas kemikaliedatabas. Om ingen sådan matchning är möjlig rapporteras ämnet i ursprungskällan inte i EUON:s (EU:s observatorium för nanomaterial) verktyg för sökning av nanomaterial. Det kan även hända att företag som anmäler nanomaterial till det franska eller det belgiska registret inte är desamma som är registreringsskyldiga enligt Reachförordningen.

I många fall kan ett ämne tillverkas antingen i nanoform eller icke-nanoform. Därför är det möjligt att ett visst ämne anmäls som en nanoform av ett företag men inte tillverkas i nanoformer av andra företag. Skillnaderna kan leda till att ett ämne visas som nanoform i en källa men inte i andra.

Friskrivningsklausul

En del av uppgifterna som hämtats från nanomaterialverktyget kan tillhöra tredjeparter. För att få använda sådan information kan det därför krävas förhandstillstånd från rättighetsinnehavarna. Europeiska kemikaliemyndigheten och Europeiska kommissionen ger inga garantier avseende informationens kvalitet, användbarhet och/eller lämplighet. Ansvaret för hur denna information används åvilar helt den enskilda användaren.

Läs det rättsliga meddelandet för mer information.