Livsmedel

Nanomaterial och nanoteknik kan ha många fördelar för livsmedelsbranschen. De kan användas för att skapa lättare, kraftigare och mer slitstarka förpackningar, och hjälpa oss att hålla våra livsmedel färska längre tid och minska avfallet. Dessutom kan nanomaterial användas för att förstärka smaken, aromen och tillgången på näringsämnen i den mat vi äter.

Vilka är de främsta fördelarna och finns det anledning att hysa oro över den ökade användningen av nanomaterial och nanoteknik inom livsmedelsindustrin? Ta del av det yttrande och den vägledning för riskbedömning av nanoteknik i livsmedels- och foderkedjan som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) publicerat.