Nanoteknikens framtid

Nanoteknik är en framväxande vetenskap som förväntas få en snabb och stark framtida utveckling. Den förväntas bidra avsevärt till ekonomisk tillväxt och sysselsättning i EU under de kommande årtiondena.

Enligt forskare förutses nanotekniken ha fyra olika generationer av framsteg. Vi befinner oss för närvarande i den första eller kanske andra generationen av nanomaterial.

Den första generationen handlar om materialvetenskap med förstärkning av egenskaper som uppnås genom införandet av ”passiva nanostrukturer”. Detta kan vara i form av beläggningar och/eller användningen av kolnanorör för att stärka plast.

Den andra generationen använder sig av aktiva nanostrukturer, till exempel genom att vara bioaktiv för att tillhandahålla ett läkemedel vid en särskild målcell eller ett organ. Detta kan göras genom att belägga nanopartikeln med särskilda proteiner.

Komplexiteten går vidare i tredje och fjärde generationen. Det börjar med ett avancerat nanosystem för t.ex. nanorobotik och går vidare till ett molekylärt nanosystem för att styra tillväxten av konstgjorda organ i den fjärde generationen nanomaterial.

 

Säkert från grunden för nanomaterial

”Säkert från grunden-begreppet” för nanomaterial utvecklas för närvarande inom forskningsvärlden. Den grundläggande förutsättningen är: snarare än att testa nanomaterials säkerhet efter att de släppts ut på marknaden bör säkerhetsbedömningen integreras i utformnings- och innovationsfasen i utvecklingen av nanomaterial.

Syftet med detta är att ge företagen en mer kostnadseffektiv riskhantering tidigt i processen och/eller produktutvecklingen.