Pigment

Pigment

Pigment är olösliga kemikalier och kan vara organiska eller oorganiska. De används för att ge färg åt olika produkter på EU-marknaden. De omfattar flera kemikalier varav flera är nanomaterial. Storleken på pigmentpartiklarna spelar en viktig roll för egenskaperna hos dessa kemikalier.

Nanomaterial som t.ex. kolloidala guldpartiklar för färgning av glas har använts i hundratals år och finns i färgade glasfönster i många historiska byggnader runtom i Europa. Pigment av nanomaterial finns i ett antal olika produkter, färger, ytbeläggningar, tryckfärger och kosmetika.

Karakteriseringen av vilka pigment som är nanomaterial är en viktig vetenskaplig och regleringsmässig utmaning, vilket också gäller nanomaterial i allmänhet. Utsläppandet av pigment, inklusive pigment som är nanomaterial, på EU-marknaden regleras av olika bestämmelser, bland annat Reachförordningen och, i relevanta fall, EU-bestämmelserna om kosmetiska produkter och livsmedel.