Nanomaterial i kosmetiska produkter

Козметични продукти

Kosmetika som släpps ut på EU-marknaden regleras av förordningen om kosmetiska produkter. Förordningen fastslår säkerhetskraven och den inför ett centralt anmälningssystem för kosmetiska produkter som släpps ut på EU-marknaden. Färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter, däribland sådana som är nanomaterial, måste vara uttryckligen tillåtna.

Tillverkare, importörer eller utsedda tredjeparter måste anmäla sina kosmetiska produkter till EU:s kosmetikaregister Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Om en produkt innehåller nanomaterial måste anmälaren identifiera nanomaterialet och ange på vilka sätt människor sannolikt exponeras för det.

Färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter måste godkännas av Europeiska kommissionen innan de får användas i kosmetika. Innan tillstånd kan ges går den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS) igenom de toxikologiska uppgifterna om det ämne som tillståndsansökan gäller.

För att få reda på om den kosmetiska produkten du använder innehåller nanomaterial kan du läsa förteckningen över ingredienser på produktens förpackning. Om nanomaterial förekommer i en kosmetisk produkt måste ordet ”nano” anges inom parentes efter namnet på ingrediensen.

 

 

Informationsgrafik

 

Informationsgrafiken togs fram av ECHA till förmån för EUON med stöd från Europeiska unionen genom SMP-COSME-programmet.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

Detta dokument har tagits fram med ekonomiskt stöd från Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks i detta dokument kan inte på något sätt anses återspegla Europeiska unionens officiella ståndpunkt. Varken ECHA eller Europeiska kommissionen är ansvarig för hur informationen i dokumentet kan komma att användas.