Nanomaterial i kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter

Kosmetika som släpps ut på EU-marknaden regleras av förordningen om kosmetiska produkter. Förordningen fastslår säkerhetskraven och den inför ett centralt anmälningssystem för kosmetiska produkter som släpps ut på EU-marknaden. Färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter, däribland sådana som är nanomaterial, måste vara uttryckligen tillåtna.

Tillverkare, importörer eller utsedda tredjeparter måste anmäla sina kosmetiska produkter till EU:s kosmetikaregister Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Om en produkt innehåller nanomaterial måste anmälaren identifiera nanomaterialet och ange på vilka sätt människor sannolikt exponeras för det.

Färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter måste godkännas av Europeiska kommissionen innan de får användas i kosmetika. Innan tillstånd kan ges går den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS) igenom de toxikologiska uppgifterna om det ämne som tillståndsansökan gäller.

För att få reda på om den kosmetiska produkten du använder innehåller nanomaterial kan du läsa förteckningen över ingredienser på produktens förpackning. Om nanomaterial förekommer i en kosmetisk produkt måste ordet ”nano” anges inom parentes efter namnet på ingrediensen.

 

Infographic

The infographic was produced by ECHA for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.