Nanomaterial i kosmetiska produkter

Nanomaterial i kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter

Kosmetika som släpps ut på EU-marknaden regleras av förordningen om kosmetiska produkter. Förordningen fastslår säkerhetskraven och den inför ett centralt anmälningssystem för kosmetiska produkter som släpps ut på EU-marknaden. Färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter, däribland sådana som är nanomaterial, måste vara uttryckligen tillåtna.

Tillverkare, importörer eller utsedda tredjeparter måste anmäla sina kosmetiska produkter till EU:s kosmetikaregister Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Om en produkt innehåller nanomaterial måste anmälaren identifiera nanomaterialet och ange på vilka sätt människor sannolikt exponeras för det.

Färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter måste godkännas av Europeiska kommissionen innan de får användas i kosmetika. Innan tillstånd kan ges går den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS) igenom de toxikologiska uppgifterna om det ämne som tillståndsansökan gäller.

För att få reda på om den kosmetiska produkten du använder innehåller nanomaterial kan du läsa förteckningen över ingredienser på produktens förpackning. Om nanomaterial förekommer i en kosmetisk produkt måste ordet ”nano” anges inom parentes efter namnet på ingrediensen.