Internationella aktiviteter

De potentiella riskerna med nanomaterial har varit på dagordningen för internationella diskussioner i mer än ett decennium. Samtidigt har fördelarna för samhället med lösningar genom nanoteknik varit lika intressanta för forskare och beslutsfattare.

Den globala debatten om nanomaterials säkerhet sker i flera internationella forum: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Världshälsoorganisationen (WHO) och Förenta nationerna (FN) bidrar alla till kunskapsutvecklingen avseende dessa material.

Huvudfokus ligger på hur nanomaterial kan användas och hanteras säkert så att fördelarna med nanotekniken kan förverkligas.