Strategic Approach to International Chemicals Management

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) logo

SAICM är en politisk ram för att främja en god hantering av kemikalier på global nivå. Den är nära kopplad till de mål som fastställdes vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002.

Ett av dessa mål handlar specifikt om kemikalier. Det formuleras enligt följande: ”senast 2020 bör alla kemikalier produceras och användas på ett sätt som avsevärt minskar deras negativa inverkan på människor och miljö”.

Enligt SAICM har ett avtal ingåtts om en global handlingsplan för att tillhandahålla en strategi för att uppfylla målen om hållbar utveckling. Denna plan innehåller också åtgärder för nanomaterial, till exempel för bly i färg, hormonstörande ämnen och bekämpningsmedel. Nanoteknik och tillverkat nanomaterial har av SAICM fastställts som en framtida politisk fråga.