Sök efter nanomaterial

Echas nya databas ECHA CHEM är här. Se mer information om övergången till ECHA CHEM.  Mer

Nanomaterialdata som visas här härrör från Reachregistreringsdata från den nuvarande spridningsplattformen, som inte längre uppdateras; den är fryst från och med den 19 maj 2023. Aktuella Reachregistreringsdata publiceras endast på ECHA CHEM. Tyvärr finns det ingen möjlighet att ansluta dessa data till denna portal. För närvarande är det inte heller möjligt att söka på nanomaterials egenskaper eller förteckningar i ECHA CHEM.

Vi ber om förståelse under denna övergångsperiod.


 

2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide

EC/List no: 228-768-4 CAS no: 6358-31-2
REACH Registration Yes
EU cosmetics inventory No
Belgian nano inventory No
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory
French inventory ≥ 10 to < 100 tonnes per annum
Uses information
Environmental release category ERC 2: Formulation of preparations
ERC 5: Industrial use resulting in inclusion into or onto a matrix
Article Category AC 0: Other
AC 2: Machinery, mechanical appliances, electrical/electronic articles
Product Category PC 9a: Coatings and paints, thinners, paint removes
PC 18: Ink and toners
PC 20: Products such as ph-regulators, flocculants, precipitants, neutralisation agents
Process Category PROC 5: Mixing or blending in batch processes
PROC 7: Industrial spraying
PROC 18: General greasing /lubrication at high kinetic energy conditions
Sector of Use SU 8: Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)
SU 9: Manufacture of fine chemicals
SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
SU 19: Building and construction work
Belgian Inventory Uses (NACE)
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID