Sök efter nanomaterial

Echas nya databas ECHA CHEM är här. Se mer information om övergången till ECHA CHEM.  Mer

Nanomaterialdata som visas här härrör från Reachregistreringsdata från den nuvarande spridningsplattformen, som inte längre uppdateras; den är fryst från och med den 19 maj 2023. Aktuella Reachregistreringsdata publiceras endast på ECHA CHEM. Tyvärr finns det ingen möjlighet att ansluta dessa data till denna portal. För närvarande är det inte heller möjligt att söka på nanomaterials egenskaper eller förteckningar i ECHA CHEM.

Vi ber om förståelse under denna övergångsperiod.


 

2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone

EC/List no: 226-866-1 CAS no: 5521-31-3
REACH Registration Yes
EU cosmetics inventory No
Belgian nano inventory No
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory
French inventory ≥ 1 to < 10 tonnes per annum
Uses information
Environmental release category ERC 2: Formulation of preparations
ERC 4: Industrial use of processing aids in processes and products, not becoming part of articles
Article Category AC 0: Other
AC 4: Stone, plaster, cement, glass and ceramic articles
Product Category PC 9a: Coatings and paints, thinners, paint removes
PC 18: Ink and toners
PC 19: Intermediate
Process Category PROC 0: Other
PROC 3: Manufacture or formulation in the chemical industry in closed batch processes with occasional controlled exposure or processes with equivalent containment condition
PROC 4: Chemical production where opportunity for exposure arises
PROC 5: Mixing or blending in batch processes
PROC 7: Industrial spraying
PROC 8a: Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at non-dedicated facilities
PROC 8b: Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at dedicated facilities
PROC 15: Use as laboratory reagent
Sector of Use SU 0: Other
SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Belgian Inventory Uses (NACE)
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID