Sök efter nanomaterial

Echas nya databas ECHA CHEM är här. Se mer information om övergången till ECHA CHEM.  Mer

Nanomaterialdata som visas här härrör från Reachregistreringsdata från den nuvarande spridningsplattformen, som inte längre uppdateras; den är fryst från och med den 19 maj 2023. Aktuella Reachregistreringsdata publiceras endast på ECHA CHEM. Tyvärr finns det ingen möjlighet att ansluta dessa data till denna portal. För närvarande är det inte heller möjligt att söka på nanomaterials egenskaper eller förteckningar i ECHA CHEM.

Vi ber om förståelse under denna övergångsperiod.


 

2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2H)-pyrimidinylidene)-1H-isoindol-1-ylidene]-N-methylacetamide

EC/List no: 278-388-8 CAS no: 76199-85-4
REACH Registration Yes
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory ≥ 1 to < 10 kg per annum
French inventory ≥ 10 to < 100 kg per annum
Uses information
Environmental release category ERC 1: Manufacture of substances
ERC 2: Formulation of preparations
ERC 3: Formulation in materials
ERC 5: Industrial use resulting in inclusion into or onto a matrix
ERC 8a: Wide dispersive indoor use of processing aids in open systems
ERC 8c: Wide dispersive indoor use resulting in inclusion into or onto a matrix
ERC 8d: Wide dispersive outdoor use of processing aids in open systems
ERC 8f: Wide dispersive outdoor use resulting in inclusion into or onto a matrix
ERC 10a: Wide dispersive outdoor use of long-life articles and materials with low release
ERC 11a: Wide dispersive indoor use of long-life articles and materials with low release
ERC 12a: Industrial processing of articles with abrasive techniques (low release)
Article Category AC 1: Vehicles
AC 2: Machinery, mechanical appliances, electrical/electronic articles
AC 7: Metal articles
AC 8: Paper articles
AC 10: Rubber articles
AC 13: Plastic articles
Product Category PC 9a: Coatings and paints, thinners, paint removes
PC 14: Metal surface treatment products
PC 15: Non-metal-surface treatment products
PC 18: Ink and toners
PC 19: Intermediate
PC 32: Polymer preparations and compounds
Process Category PROC 3: Manufacture or formulation in the chemical industry in closed batch processes with occasional controlled exposure or processes with equivalent containment condition
PROC 5: Mixing or blending in batch processes
PROC 7: Industrial spraying
PROC 8a: Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at non-dedicated facilities
PROC 8b: Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at dedicated facilities
PROC 9: Transfer of substance or mixture into small containers (dedicated filling line, including weighing)
PROC 10: Roller application or brushing
PROC 11: Non industrial spraying
PROC 13: Treatment of articles by dipping and pouring
PROC 14: Tabletting, compression, extrusion, pelletisation, granulation
PROC 15: Use as laboratory reagent
PROC 21: Low energy manipulation of substances bound in materials and/or articles
PROC 24: High (mechanical) energy work-up of substances bound in materials and/or articles
Sector of Use SU 0: Other
SU 7: Printing and reproduction of recorded media
SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
SU 12: Manufacture of plastics products, including compounding and conversion
SU 15: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
SU 16: Manufacture of computer, electronic and optical products, electrical equipment
SU 17: General manufacturing, e.g. machinery, equipment, vehicles, other transport equipment
Belgian Inventory Uses (NACE) PC 19
PC 9a
PROC 3
SU 9
SU 10
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID