Nanomateriali v kozmetičnih izdelkih

Козметични продукти

Kozmetične izdelke, dane na trg EU, ureja uredba o kozmetičnih izdelkih. S to uredbo je zagotovljen ustrezen varnostni okvir in vzpostavljen osrednji obveščevalni sistem za vse kemikalije, ki se tržijo v EU. Za barvila, konzervanse in UV filtre, vključno s tistimi, ki spadajo med nanomateriale, je treba pridobiti posebno avtorizacijo.

Proizvajalci, uvozniki ali njihovi imenovani zastopniki morajo svoje kozmetične izdelke registrirati prek portala za obveščanje o kozmetičnih izdelkih (CPNP). Če izdelek vsebuje nanomateriale, jih mora prijavitelj identificirati in opredeliti pot, po kateri jim je lahko človek izpostavljen.

Za barvila, konzervanse in UV filtre mora pred njihovo uporabo v kozmetičnih izdelkih avtorizacijo izdati Evropska komisija. Pred avtorizacijo znanstveni odbor za varnost potrošnikov (ZOVP) pregleda toksikološke podatke o snovi, za katero je bila vložena vloga za avtorizacijo.

Podatki o tem, ali kozmetični izdelek, ki ga uporabljate, vsebuje nanomateriale, so na voljo na seznamu sestavin na embalaži izdelka. Nanomateriali v kozmetičnih izdelkih morajo biti označeni z besedo „nano“ v oklepaju za imenom sestavine.

 

 

Infografika

 

Infografiko je za EUON pripravila agencija ECHA s podporo Evropske unije v okviru programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

Ta dokument je bil pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije. Stališča, izražena v tem dokumentu, nikakor ne odražajo uradnega mnenja Evropske unije. Niti agencija ECHA niti Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta dokument vsebuje.